VOL 6 : EDISI 1 JANUARI-JUNI 2019

Table of Contents

Pendidikan Ekonomi

Yolani Safitri, Sri Kartikowati, Sumarno Sumarno
PDF
1-14
Meldawati Meldawati, Suarman Suarman, RM Riadi RM Riadi
PDF
15-23
Yesi Kasdianti, Suarman Suarman, hardisem hardisem
PDF
24-32
Sisca Octaviani, Suarman Suarman, Hardisyem Syabus
PDF
33-41
Yulfita Indriani, Gusnardi Gusnardi, Hardisem Syabrus
PDF
42-54
Wenni Elverina, Sri Kartikowati, Hardisem Syabrus
PDF
55-66
Ardiana Ardiana, Gimin Gimin, Hardisem Syaburs
PDF
67-81
Ayu Andriani, Caska Caska, Henny Indrawati
PDF
82-90
Salasin Efendi, Sumarno Sumarno, Gani Haryana
PDF
91-103
Raudha Fatlaini, Gimin Gimin, Hendripidies Hendripidies
PDF
104-114
Gusdeliana Gusdeliana, Sri Kartikowati, Hendripides Hendripides
115-123
Magdalena Purwasih, Gimin Gimin, Hardisem Syabrus
PDF
124-136
Arsy Makiini, Syakdanur Nas, Gimin Gimin
PDF
137-149
Ayuni Sundari, Suarman Suarman, Hardisem Syabrus
PDF
150-159
Nila Suci Lestari, Suarman Suarman, Gani Haryana
PDF
160-172
Firna Agustina, Henny Indrawati, Suarman Suarman
PDF
173-186
Fresti Vera Yunanda, Henny Indrawati, Gani Haryana
PDF
187-199
Wijayanti Wijayanti, Syakdanur Nas, Gani Haryana
PDF
200-214
Sopian Sopian, Gimin Gimin, Hardisyem Syabrus
PDF
215-224
Adil Jaya Manalu, Gimin Gimin, Hardisem Syabrus
PDF
225-237
Melinda Yani, Caska Caska, Henny Indrawati
PDF
238-250
Indah Kesuma Noer, Gimin Gimin, Gani Haryana
PDF
251-262
Desinawati Sinaga, Gimin Gimin, Sumarno Sumarno
PDF
263-276
Gusti Andryani, Makhdalena Makhdalena, RM. Riadi RM. Riadi
PDF
277-288
Mutia Rahmah, Suarman Suarman, Hendripides Hendripides
PDF
289-297
Ardy ambar saputra, Caska Caska, Hardisem Syabrus
PDF
298-308
Lia Novia, Suarman Suarman, Sumarno Sumarno
PDF
309-318
Zulfaini Zulfaini, Gimin Gimin, Suarman Suarman
PDF
319-328
Faiz Rizaqy Hardewo, Gimin Gimin, Hardisem Syabrus
PDF
329-340
Siti Komariyah, Sumarno Sumarno, Sri Kartikowati
PDF
341-354
Fauzan Nur, Suarman Suarman, Hendripides Hendripides
PDF
355-362
Syerli Susanti, Syakdanur NAS, Gimin Gimin
PDF
363-374
Suci Andana, Gimin Gimin, Gani Haryana
PDF
375-386
Putri Ramadani Lingga, Sri Kartikowati, Sumarno Sumarno
PDF
387-396
Irnanda Anputri, Suarman Suarman, Gani Haryana
PDF
397-407
Ruth Trisnawati Malau, Gimin Gimin, Suarman Suarman
PDF
408-419
Nikmatul Rowiya, Suarman Suarman, Gimin Gimin
PDF
420-430
Arif Firman Syaputra, Suarman Suarman, Gani Haryana
PDF
431-442
Nurul Mufadhilah, Makhdalena Makhdalena, Syakdanur Nas
PDF
443-456
Zuhriyah Zuhriyah, Gusnardi Gusnardi, Hendripides Hendripides
PDF
457-470
Nopitasari Pitri, Makhdalena Makhdalena, Hendripides Hendripides
PDF
471-485
Lisa Lusiana, Gimin Gimin, Sumarno Sumarno
PDF
486-497
Romadina Permatasari, Gusnardi Gusnardi, RM Riadi
PDF
498-512
Charles Charles, Srikartikowati Srikartikowati, R.M Riadi
PDF
513-520
Santi Rahmawati, Henny Indrawati, Gani Haryana
PDF
521-535
Robbi Satria Pratama, Gimin Gimin, Hardisem Syabrus
PDF
536-544
Tati Martiningsih, Syakdanur Nas, Mujiono Mujiono
PDF
545-558
Deswita. S Deswita. S, Sumarno Sumarno, Hendripides Hendripides
PDF
559-571
Mulyana Sari, Makhdalena Makhdalena, Sri Kartikowati
PDF
572-586

Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Imam Fatoni, Hambali Hambali, Gimin Gimin
PDF
1-13
Yuhartika Aprilianti, Hambali Hambali, Haryono Haryono
PDF
14-23
Dormina Dormina, Hambali Hambali, Supentri Supentri
PDF
24-36
Mirfayanti Mirfayanti, Gimin Gimin, Supentri Supentri
PDF
37-50
Thesy Mersury, Zahirman Zahirman, Jumili Arianto
PDF
51-62
Yusni Wati, Ahmad Eddison, Supentri Supentri
PDF
63-75
Aditya Putra Gumesa, Sri Erlinda, Zahirman Zahirman
PDF
76-89
Nurul Hasanah, Gimin Gimin, Hambali Hambali
PDF
90-100
Tri Handayani, Gimin Gimin, Jumili Arianto
PDF
101-115
Wiyona Efrianti Ariastu, Gimin Gimin, Jumili Arianto
PDF
116-127
Asriatul Rahma, Sri Erlinda, Supentri Supentri
PDF
128-141
Indah Apritasari, Sri Erlinda, Jumili Arianto
PDF
142-157
Lara Sari Wanti, Ahmad Eddison, Supentri Supentri
PDF
158-168
Rico Ramadhani, Hambali Hambali, Ahmad Eddison
PDF
169-180
Merita Dewi, Gimin Gimin, Supentri Supentri
PDF
181-192
Rizki Handayani Sinulingga, Gimin Gimin, Supentri Supentri
PDF
193-207
Desti Handayani, Ahmad Eddison, Haryono Haryono
PDF
208-215
Nurul Hidayah, Hambali Hambali, Haryono Haryono
PDF
216-224
Lena Lena, Zahirman Zahirman, Supentri Supentri
PDF
225-235
Muhammad Maftuh Al Faqih, Zahirman Zahirman, Ahmad Eddison
PDF
236-244
Isti Syahfitri, Sri Erlinda, Jumili Arianto
PDF
245-259
Sri Wahyuni, Hambali Hambali, Jumili Arianto
PDF
260-271
Dini Afriani, Zahirman Zahirman, Jumili Arianto
PDF
272-282
Akmal Hamzah, Zahirman Zahirman, Haryono Haryono
PDF
283-292
Fauzi Fauzi, Sri Erlinda, Haryono Haryono
PDF
293-307
Tuti Oktafiani, Zahirman Zahirman, Supentri Supentri
PDF
308-321
Windari Windari, Sri Erlinda, Supentri Supentri
PDF
322-333
Siti Masitoh, Sri Erlinda, Supentri Supentri
PDF
334-347

Pendidikan Sejarah

Nurul Aisyah Febriani, Bedriati Ibrahim, Bunari Bunari
PDF
1-10
Bella Faniza Surya, Isjoni Isjoni, Tugiman Tugiman
PDF
11-22
Aisyah Nur Hanifah, Isjoni Isjoni, Tugiman Tugiman
PDF
23-32
Suni Hartini, Ridwan Melay, Tugiman Tugiman
PDF
33-44
Refligy Yulia Fitri, Bedriati Ibrahim, Ridwan Melay
PDF
45-52
Masyitah Masyitah, Bedriati Ibrahim, Ridwan Melay
PDF
53-61
M.Rezeki Mauliddin, Ridwan Melay, Bunari Bunari
PDF
62-72
Rafina Ria Sari, Bedriati Ibrahim, Ridwan Melay
PDF
73-83
Jones Harun Simanjuntak, Ridwan Melay, Tugiman MS Tugiman MS
PDF
84-94
Siti Nur, Bedriati Ibrahim, Ridwan Melay
PDF
95-108
Shinta Afrima, Ridwan Melay, Bunari Bunari
PDF
109-118
Ricko Rahmad, Ridwan Melay, Bunari Bunari
PDF
119-126
SETYAWATI SETYAWATI, Prof. Dr. Isjoni, M.Si isjoni, bedriatiibrahim@gmail.com ibrahim
PDF
127-137
YUSNI FAHMI FAHMI, Prof. Dr. Isjoni, M.Si isjoni, Bunari, S.Pd M.Si BUNARI
138-149
Caca Satria Vanbudi Vanbudi, Isjoni, M.Si Isjoni, Bedriati Ibrahim, M.Si Ibrahim
PDF
150-159
Mutmainah Mutmainah, Ridwan Melay, Bunari Bunari
PDF
160-169
Nurliza Sembiring, Isjoni Isjoni, Tugiman Tugiman
PDF
170-181
Restu Wulandari, Ridwan Melay, Tugiman Tugiman
PDF
182-193
Rustalena Rustalena, Bedriati Ibrahim, Bunari Bunari
PDF
194-203
Zulkifli Riswaldy, Isjoni Isjoni, Bedriati Ibrahim
PDF
204-214
Faisal Faisal, Isjoni Isjoni, Bedriati Ibrahim
PDF
215-225
Ayu Utari Marwanti, Bedriati Ibrahim, Ridwan Melay
PDF
226-234
Dea Andhiny, Isjoni Isjoni, Bedriati Ibrahim
PDF
235-244
Rezky Aditiya, Bedriati Ibrahim
PDF
245-254
Zhila Tahta Arzyka, Isjoni Isjoni, Bunari Bunari
PDF
255-268
Siti Ardiantari, Isjoni Isjoni, Bunari Bunari
PDF
269-283
Yulia Gustina, Ridwan Melay, Tugiman Tugiman
PDF
284-294
Fransiska Ima Kulada Kefi, Isjoni Isjoni, Ridwan Melay
PDF
295-304
Nuzu Chairu Akbar, Ridwan Melay, Bunari Bunari
PDF
305-316
Resti Damayanti, Isjoni Isjoni, Tugiman Tugiman
PDF
317-327
Yuresha Febrianti Fahmi, Ridwan Melay, Bunari Bunari
PDF
328-337
Nurbani Nurbani, Ridwan Melay, Bunari Bunari
PDF
338-350
Tri Hartono, Ridwan Melay, Bunari Bunari
PDF
351-362
Muhamat Ali, Ridwan Melay, Bunari Bunari
PDF
363-376
Putri Lestari, Ridwan Melay, Tugiman Tugiman
PDF
377-386
M. Ridwan M. Ridwan, Isjoni Isjoni, Bedriati Ibrahim
PDF
387-395
Dizi Papila Pertiwi, Isjoni Isjoni, Bedriati Ibrahim
PDF
396-405
Aidil Febriansyah, Bedriati Ibrahim, Bunari Bunari
PDF
406-415
Nurhasanah Nurhasanah, Isjoni Isjoni, Asril Asril
PDF
416-425
Said Janatun Naim, Isjoni Isjoni, Asril Asril
PDF
426-433
Siska Puspita Sari, Bedriati Ibrahim, Tugiman Tugiman
PDF
434-440
Nurmahfuzah Nurmahfuzah, Isjoni Isjoni, Tugiman Tugiman
PDF
441-449
Nugrah Maulidia, Isjoni Isjoni, Tugiman Tugiman
PDF
450-459
Cifta Ayu Olisstiowati, Bedriati Ibrahim, Tugiman Tugiman
PDF
460-506
Debora Natalia R, Isjoni Isjoni, Tugiman Tugiman
PDF
507-514
Muhammad Nanda Nirmawan, Ridwan Melay, Bunari Bunari
PDF
515-529
Muhammad Nanda Nirmawan, H.Ridwan Melay, Bunari Bunari
PDF
515-529
Giri Handito Mahatera, Bedriati Ibrahim, Bunari Bunari
PDF
530-539

Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia

Siti Kurniati, Mangatur Sinaga, Hadi Rumadi
PDF
1-10
Yuliana Yuliana, Syafrial Syafrial, Hadi Rumadi
PDF
11-19
Karimatuzzahra Karimatuzzahra, Syafrial Syafrial, Elmustian Elmustian
PDF
20-28
Rizca Amelia, Elmustian Elmustian, Syafrial Syafrial
PDF
29-37
Rani Pravita, Charlina Charlina, Syafrial Syafrial
PDF
38-47
Nada Utari, M. Nur Mustafa, Syafrial Syafrial
PDF
48-61
Rani Hidayati, Elmustian Elmustian, Mangatur Sinaga
PDF
62-70
Adib Alfalah, Elmustian Elmustian, Syafrial Syafrial
PDF
71-79
Ela Karlinda, M. Nur Mustafa, Mangatur Sinaga
PDF
80-91
Islamidina Z Islamidina Z, Elmustian Elmustian, Charlina Charlina
PDF
92-102
Rijel Novia, Auzar Auzar, Hasnah Faizah
PDF
103-117
Muhammad Rafi, Charlina Charlina, Hadi Rumadi
PDF
118-129
Dina Zulfri Yanti, Hasnah Faizah, Charlina Charlina
PDF
130-139
Khairil Fauzan, Mangatur Sinaga, Hermandra Hermandra
PDF
140-147
Ilmy Mulky Muzny, Syafrial Syafrial, Elmustian Elmustian
PDF
148-156
Ulfa Wahyuni, Syafrial Syafrial, Elmustian Elmustian
PDF
157-164
Salman Alfarisi, Charlina Charlina, Hermandra Hermandra
PDF
165-171
Rini Trisda Apriliani, Abdul Razak, Syafrial Syafrial
PDF
172-182
Rapikawati Rapikawati, Charlina Charlina, Nursal Hakim
PDF
183-194
Diana Stuti, Abdul Razak, Mangatur Sinaga
PDF
195-205
Tiara Dwi Permana, Nursal Hakim, Elmustian Rahman
PDF
206-216
Tio Bungani Artha Lestari Sihite, Charlina Charlina, Mangatur Sinaga
PDF
217-226
deci lestari, M.Nur Mustafa, Elmustian Elmustian
PDF
227-234
Wirdatul Jannah, Auzar Auzar, Mangatur Sinaga
PDF
235-241
Ulfa Wahyuni, Syafrial Syafrial, Elmustian Elmustian
PDF
242-250
Novriadi Oktavian, Syafrial Syafrial, Elmustian Elmustian
PDF
262-273
Rani Noviadasari, Charlina Charlina, Hadi Rumadi
PDF
274-284
Fathia Roifah, Elmustian Elmustian, Syafrial Syafrial
285-293
Murni Murni, Abdul Razak, Nursal Hakim
PDF
294-300
Tiara Paramita Kurnia, Abdul Razak, Nursal Hakim
PDF
301-311
Puja Nur Ayu, M. Nur Mustafa, Abdul Razak
PDF
312-322
Agatha Sella Angraeni, Abdul Razak, Nursal hakim
PDF
323-332
Suci Pebrian Sari, Abdul Razak, Nursal Hakim
PDF
333-343
Novia Fahronnisya, Mangatur Sinaga, Dudung Burhanudin
PDF
344-356
Tania Kasanty Guntari, Hermandra Hermandra, Abdul Razak
PDF
357-367
Trisintya Lesdinarty, M. Nur Mustafa, Abdul Razak
PDF
368-379
Nova Irma Rahayu, Auzar Auzar, Elmustian Elmustian
PDF
380-392
Susantiyah Susantiyah, Auzar Auzar, Hermandra Hermandra
PDF
393-405
Eka Pani Novirna, Auzar Auzar, Mangatur Sinaga
PDF
406-416
Luki Aswar, Elmustian Elmustian, Syafrial Syafrial
PDF
417-426

Pendidikan Bahasa Inggris

Elna Riptin, Fadly Azhar, Fahri Ras
PDF
1-7
Fitri Ayu Herfaini, Atni Prawati, Novitri Novitri
PDF
8-15
Sista Khairunnisa, Erni Erni, Masyhur Masyhur
PDF
16-22
Miftahul Jannah, Fadly Azhar, M Syarfi M Syarfi
PDF
23-32
Gusni Nur Asmita, Fakhri Ras, Masyhur Masyhur
PDF
33-42
Rischa Mifta, Eliwarti Eliwarti, Jis Mulatif
PDF
43-53
Siska Siska, Eliwarti Eliwarti, Afrianto Afrianto
PDF
54-61
Roby Alfahri, Dahnilsyah Dahnilsyah, Syarfi Syarfi
PDF
62-71
Adrian Marzuki, Dahnilsyah Dahnilsyah, M Syarfi
PDF
72-79
Nurul Fitriah, Fadly Azhar, Masyhur Masyhur
PDF
80-87
Arinda Arum Maqfira, Supriusman Supriusman, M. Syarfi
PDF
88-95
Adel Ridarta, Fadly Azhar, Eliwarti Eliwarti
PDF
96-105
Nurmi Lillah, Mahdum Mahdum, Supriusman Supriusman
PDF
106-113
Mulya Putri Handayani, Fadly Azhar, Fakhri Ras
PDF
114-122
Lengria Phahesya Dilloka, Marzuki Marzuki, Afrianto Afrianto
PDF
123-131
Resi Novalia, Fadly Azhar, M Syarfi M Syarfi
PDF
132-141
Koko Silaban, Danilsyah Danilsyah, Masyhur Masyhur
PDF
142-151
Risti Ayu Putri, Rumiri Aruan, Novitri Novitri
PDF
152-158
Nolanda Riatie, Dahnilsyah Dahnilsyah, Marzuki Marzuki
PDF
159-169
Ami Khairita Ramlis, Hadriana Hadriana, M. Syarfi
PDF
170-183
Mery Aprillia, Jismulatif Jismulatif, Marzuki Marzuki
PDF
184-194
Nurul Ainain, Dahnilsyah Dahnilsyah, M. Syarfi
PDF
195-207
Fitri Lestari, Fadly Azhar, Masyhur Masyhur
PDF
208-216
Fitri Lestari, Fadly Azhar, Masyhur Masyhur
PDF
208-216
Tri Wahyuni, Atni Prawati, Fadly Azhar
PDF
217-225
Paramitha Anggraini, Marzuki Marzuki, Dahnilsyah Dahnilsyah
PDF
226-233
Ranti Hardita, Jismulatif Jismulatif, Masyhur Masyhur
PDF
234-241
Syadza Adila Putri, Hadriana Hadriana, Masyhur Masyhur
PDF
242-251
Aghnia Aristya Riandini, Erni Erni, Novitri Novitri
PDF
252-263
Aulia Andhini, Dahnilsyah Dahnilsyah, Marzuki Marzuki
PDF
264-272
Windi Mei Syaputri, Supriusman Supriusman, Dahnilsyah Dahnilsyah
PDF
273-280
Shinta Rizola, Tri Indah Purwanti, Novitri Novitri
PDF
281-294
Rahma Yeni, Indah Tri Purwanti, Marzuki Marzuki
PDF
295-302
Rio Saputra Harkoni, Rumiri Rotua Aruan, Erni Erni
PDF
303-313
Khairul Umam, Fadly Azhar, Erni Erni
PDF
314-324
Sri Devi, Eliwarti Eliwarti, Dahnilsyah Dahnilsyah
PDF
325-333
Sindi Yunika, Jismulatif Jismulatif, Masyhur Masyhur
PDF
334-341

Pendidikan Matematika

Andini Leona Suhardi, Putri Yuanita, Suhermi Suhermi
PDF
1-14
Khosicha Oktari Putdawa, Susda Heleni, Titi Solfitri
15-25
Nona Oktaviani, Sehatta Saragih, Susda Heleni
PDF
26-36
Mia Septiani Putri, Putri Yuanita, Maimunah Maimunah
PDF
37-48
Wimvy Tri Wulandari, Sakur Sakur, Jalinus Jalinus
PDF
49-61
Febrina Ramadhani, Rini Dian Anggraini, Elfis Suanto
PDF
62-73
Miftahul Husna, Kartini Kartini, Atma Murni
PDF
74-88
Meydia Rahmi, Rini Dian Anggraini, Susda Heleni
PDF
89-102
Eka Fitri Arum, Zuhri Zuhri, Rini Dian Anggraini
PDF
103-115
Meldha Rizkiani, Rini Dian Anggraini, Zuhri Zuhri
PDF
116-129
Alvini Lestari, Rini Dian Anggraini, Zulkarnain Zulkarnain
PDF
130-143
Ardilo Indragita, Sehatta Saragih, Putri Yuanita
PDF
144-155
Shinta Purnama Sari, Sakur Sakur, Jalinus Jalinus
PDF
156-167
Suriyati Suriyati, Jalinus Jalinus, Susda Heleni
PDF
168-178
Ike Nurhidayah Judtianti, Armis Armis, Maimunah Maimunah
PDF
179-193
Antin Nisa Siswika, Syofni Syofni, Sakur Sakur
PDF
194-205
Tiara Rubiandar, Yenita Roza, Putri Yuanita
PDF
206-219
Yulia Hasanah, Syofni Syofni, Syarifah Nur Siregar
PDF
220-230
Rio Kurniawan, Yenita Roza, Nahor Murani Hutapea
PDF
231-243
Sartika Ardina, Atma Murni, Syarifah Nur Siregar
PDF
244-255
Siti Aisyah Syahrul, Atma Murni, Syarifah Nur Siregar
PDF
256-267
Suzana Suzana, Kartini Kartini, Titi Solfitri
PDF
268-282
R.Iska Meili Putri, Maimunah Maimunah, Suhermi Suhermi
PDF
283-299
Anisa Shaliha, Syofni Syofni, Syarifah Nur Siregar
PDF
300-310
Diant Ratna Andhyka Sari, Zulkarnain Zulkarnain, Syofni Syofni
PDF
311-324
Frysca Priastiwi, Atma Murni, Titi Solfitri
PDF
325-337
Afni Randa Mustiana, Zuhri Zuhri, Titi Solfitri
PDF
338-352
Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi, Zulkarnain Zulkarnain, Yenita Roza
PDF
353-366
Dafid Arianto, Susda Heleni, Armis Armis
PDF
367-380
Lona Sari, Zulkarnain Zulkarnain, Putri Yuanita
PDF
381-392
Devi Septianita, Elfis Suanto, Susda Heleni
PDF
393-405
Rodliah Hanum, Yenita Roza, Kartini Kartini
PDF
406-418
Anita Anita, Jalinus Jalinus, Atma Murni
PDF
419-431
Imelda Dwiguna, Maimunah Maimunah, Putri Yuanita
PDF
432-444
Suri Srima Eled, Susda Heleni, Jalinus Jalinus
PDF
445-455
Titi Andri, Jalinus Jalinus, Susda Heleni
PDF
456-468
Putri Khairani, Susda Heleni, Zuhri Zuhri
PDF
469-481
NADIA SAFHIRA, JALINUS JALINUS, SUHERMI SUHERMI
PDF
482-494
Silvia Yohana Sitanggang, Zulkarnain Zulkarnain Zulkarnain, Elfis Suanto Suanto
PDF
495-504
Azifa Tilla, Titi Solfitri, Rini Dian Anggraini
PDF
505-517

Pendidikan Biologi

Anisa Fitriya, Yustina Yustina, Imam Mahadi
PDF
1-15
Nadia Nadia, Evi Suryawati, Marinani Natalina
PDF
16-30
Annisa Gusri Tamara, Yustina Yustina, Yuslim Fauziah
PDF
31-45
Fitri Rezki Amaliah, Darmawati Darmawati, Wan Syafi’i
PDF
46-60
Destati Simanjuntak, Yuslim Fauziah, Darmawati Darmawati
PDF
61-70
Aulia Winnas, Yuslim Fauziah, Fitra Suzanti
PDF
71-79
Miratussholeha Miratussholeha, Darmawati Darmawati, Sri Wulandari
PDF
80-92
Dea Yennisa, Mariani Natalina L, Evi Suryawati
PDF
93-107
Romaito Sihotang, Yuslim Fauziah, Elya Febrita
PDF
108-116
Devi Octavia Pratiwi, Mariani Natalina L, Yuslim Fauziah
PDF
117-127
Tri Ayuni Kumalasari, Darmawati Darmawati, Evi Suryawati
PDF
128-140
Resty Ayu Amelia, Mariani Natalina, Darmadi Darmadi
PDF
141-152
Annisa Pusvita Sari, Mariani Natalina, Darmadi Darmadi
PDF
153-167
Bayu Fernando, Arnentis Arnentis, Mariani NL
PDF
168-178
Desi Puspitasari, Yuslim Fauziah, Mariani Natalina L
PDF
179-191
Yunita Sari, Yuslim Fauziah, Mariani Natalina L
PDF
192-203
Annajmu Sasna Junaidi, Imam Mahadi, Nursal Nursal
PDF
204-211
Fransiska Flonia, Suwondo Suwondo, Irda Sayuti
PDF
212-223
Laila Turrahmah, Yustina Yustina, Darmadi Darmadi
PDF
224-232
Wulan Sari, Imam Mahadi, Sri Wulandari
PDF
233-243
Sari Rahmawati, Arnentis Arnentis, Darmawati Darmawati
PDF
244-251
Indah Permata Dewi, Arnentis Arnentis, Yuslim Fauziah
PDF
252-262
Ananda Salmiah, Suwondo Suwondo, Fitra Suzanti
PDF
263-273
Maya Ismay Silaban, Suwondo Suwondo, Fitra Suzanti
PDF
274-283
Samsul Riski, Sri Wulandari, L.N. Firdaus
PDF
284-292

Pendidikan Fisika

Ririn Rahmadani, Zuhdi Maaruf, Nur Islami
PDF
1-14
Rahma Juwita, Mitri Irianti, Muhammad Sahal
PDF
15-24
Riga Riga, Azhar Azhar, Zuhdi Zuhdi
PDF
25-32
Siti Nurhasanah, Azizahwati Azizahwati, M. Nor
PDF
33-41
Sutan Mangamar, Fakhruddin Fakhruddin, Hendar Sudrajad
PDF
42-52
M Rahmad, M Rahmad, Muhammad Syafi’i
PDF
53-62
Noer Iskandar, Yennita Yennita, Muhammad Syafi’i
PDF
63-78
Cici Eka Aryanti, Hendar Sudrajad, Muhammad Sahal
PDF
79-86
Januarti Januarti, M. Rahmad M. Rahmad, M. Syafi'i M. Syafi'i
PDF
87-96
Diana Atika, M. Nor, Yennita Yennita
PDF
97-109
Oktabella Regina, Fakhruddin Fakhruddin, Hendar Sudrajad
PDF
110-120
Nisa Febriana, Fakhruddin Fakhruddin, Azhar Azhar
PDF
121-130
Cici Nurfitasari, Mitri Irianti, M. Sahal
PDF
131-142

Pendidikan Kimia

Peggi Rivia Mahesa, Susilawati Susilawati, Johni Azmi
PDF
1-12
Nora Yulita, Jimmi Copriady, Abdullah Abdullah
PDF
13-23
Marhaini Rahmi, Erviyenni Erviyenni, Asmadi M Noer
PDF
24-34
Nurfadhillah Nurfadhillah, Asmadi M Noer, Erviyenni Erviyenni
PDF
35-47
Sarah Gusma, Betty Holiwarni, Johni Azmi
PDF
48-60
Habibina Nora Tudini, Erviyenni Erviyenni, Jimmi Copriady
PDF
61-71
Ilyana Ilyana, Johni Azmi, Betty Holiwarni
PDF
72-82
Novilia Novilia, Betty Holiwarni, Abdullah Abdullah
PDF
83-93
Andhini Safira Amanda, Betty Holiwarni, Herdini Herdini
PDF
94-102
Fitria Nurhidayah, Maria Erna, Asmadi M.Noer
PDF
103-113
Devi Raini, R. Usman Rery, Johni Azmi
PDF
114-123
Safna Nur Afiana, R.Usman Rery, Johni Azmi
PDF
124-133
Nurul Hanifah, Johni Azmi, Sri Haryati
PDF
134-142
Rahma Putri, Elva Yasmi, Asmadi M Noer
PDF
143-151

Pendidikan Luar Sekolah

Aza Juliansyah Putra, Daeng Ayub Natuna, Said Suhil Achmad
PDF
1-10
Doni Lagoda Manurung, Sumardi Sumardi, Jasfar Jas
PDF
11-18
B.Gusti Er Dola, Titi Maemunaty, Widiastuti Widiastuti
PDF
19-30
Ayu Sri Devi, Wilson Wilson, Widiastuti Widiastuti
PDF
31-43
Dhiny Vitraningsih, Titi Maemunaty, Wilson Wilson
PDF
44-54
Sri Rahayu, Titi Maemunaty, Widiastuti Widiastuti
PDF
55-66
Intan Riausa Ibrahim, Desti Irja, Daeng Ayub
PDF
67-75
Nuzul Fadillah, Daeng Ayub, Jasfar Jas
PDF
76-85
Nurhajjah Nasution, Daeng ayub, Desti Irja
PDF
86-93
Fikri Muslima, Daeng Ayub, Wilson Wilson
PDF
94-103
Rara Yulia, Daeng ayub, Desti Irja
PDF
104-113
Elizabeth A Pakpahan, Daeng Ayub, Widiastuti Widiastuti
PDF
114-123
Misdawati Misdawati, Titi Maemunaty, Desti irja
PDF
124-137
Mulia Usna, Titi Maemunaty, Widiastuti Widiastuti
PDF
138-147
Hidayatul Fitri, Wilson Wilson, Desti Irja
PDF
148-158
Anita Anita, Wilson Wilson, Widiastuti Widiastuti
PDF
159-170
Eli Saprina, Daeng Ayub Natuna, Widiastuti Widiastuti
PDF
171-181

Pendidikan Bahasa Jepang

Winda Friska Leoni, Hadriana Hadriana, Nana Rahayu
PDF
1-11
Rizcha Retna Diah, Arza Aibonotika, Hana Nimashita
12-24
Kiki Suraya, Hermandra Hermandra, Nana Rahayu
PDF
25-33
Lailasari Lailasari, Hermandra Hermandra, Hana Nimashita
PDF
34-44
Melyana Sari, Hadriana Hadriana, Nana Rahayu
PDF
45-56
Ewida Ningsih, Arza Aibonotika, Hana Nimashita
PDF
57-65
Nila Septiani, Hadriana Hadriana, Nana Rahayu
PDF
66-78
Roni Fajri, Arza Aibonotika, Nana Rahayu
PDF
79-87
Ghea Rizky Ananda, Arza Aibonotika, Hana Nimashita
PDF
88-97
Ulfah Mashfufah, Arza Aibonotika, Hana Nimashita
PDF
98-108
Khairina Ramadhani, Arza Aibonotika, Hana Nimashita
PDF
109-220

Bimbingan Dan Konseling

Rio Sardi, Zulfan Saam, Tri Umari
PDF
1-10
Nurdian Ningsih, Zulfan Saam, Donal Donal
PDF
11-20
Okta Nila Yanda, Tri Umari, Zulfan Saam
PDF
21-31
Siti Rahmawati, Tri Umari, Syahrilfuddin Syahrilfuddin
PDF
32-42
Dwi Novita Fani, Zulfan Saam, Tri Umari
PDF
43-53
Aulawi Gunawati, Zulfan Saam, Tri Umari
PDF
54-64
Fitri Rahmadani, Rosmawati Rosmawati, Zulfan Saam
PDF
65--74
Eko Dirmayanto, Zulfan Saam, Syahrilfuddin Syahrilfuddin
PDF
75-84
Saniah Hidayani, Zulfan Saam, Siska Mardes
PDF
85-96
Aidila Fitri, Zulfan Saam, Elni Yakub
PDF
97-108
Nur Hasanah, Tri Umari, Elni Yakub
PDF
109-119
Ade Mahalia Agustin, Raja Arlizon, Donal Donal
PDF
120-130
Regina Claudy Wardhani, syahrilfuddin syahrilfuddin, rosmawati rosmawati
PDF
131-140
Nadia Putri, Tri Umari, Zulfan Saam
PDF
141-151
Nurhapizah Nurhapizah, Zulfan Saam, Roby Maiva Putra
PDF
152-162
Uci Mahrani, Elni Yakub, Tri Umari
PDF
163-172
Helmida Yani, Rosmawati Rosmawati, Roby Maiva Putra
PDF
173-181
Yoan Pratiwi, Putri Umari, Elni Yakub
PDF
182-191
Sri Rizky Rahayu, Raja Arlizon, Roby Maiva Putra
PDF
192-201
Silvia Ulfa, Elni Yakub, Rosmawati Rosmawati
PDF
202-212
Elisa Elisa, Rosmawati Rosmawati, Tri Umari
PDF
213-221
Rusliyana Rusliyana, Tri Umari, Siska Mardes
PDF
222-232
Rusliyana Rusliyana, Tri Umari, Siska Mardes
PDF
222-232
Ayu Sariani, Raja Arlizon, Siska Mardes
PDF
233-242
Khairul Maulana, Elni Yakub, Siska Mardes
PDF
243-253
Meidil Suhadi, Rosmawati Rosmawati, Siska Mardes
PDF
254-264
Agis Marisyah, Raja Arlizon, Donal Donal
PDF
265-273
Diera Sintia, Raja Arlizon, Siska Mardes
PDF
274-283
Ramja Ningsih, Putri Umari, Donal Donal
PDF
284-294
Galuh Ratna Handari, Rosmawati Rosmawati, Roby Maiva Putra
PDF
295-299
Rahma Pertiwi, Rosmawati Rosmawati, Elni Yakub
PDF
300-309
Sri Noviarti Rusdi, Elni Yakub, Zulfan Saam
PDF
310-319
Nini Andrayani, Zulfan Saam, Rosmawati Rosmawati
PDF
320-329
Tumiur Napitu, Elni Yakub, Tri Umari
PDF
330-241
Siti Hutami, Elni Yakub, Syahrilfuddin Syahrilfuddin
PDF
242-252
Rizka Amiriza, Tri Umari, Syarilfiddin Syarilfiddin
PDF
253-261
Efi Susanti, Rosmawati Rosmawati, Tri Umari
PDF
262-270

Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan

Muhammad Rifki, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
1-14
Joko Suprianto, Slamet Slamet, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
15-27
Jefrianto Jefrianto, Zainur Zainur, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
28-39
Syam Surya Rocky, Slamet Slamet, Ardiah Juita
PDF
40-54
Esiska Yanirma, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
55-67
Ardi Pranata, Zainur Zainur, Aref Vai
PDF
68-81
Intan Sri Herdianti, Zainur Zainur, Ni Putu Nita Wijayati
PDF
82-96
Rizky Rizaldo, Ramadi Ramadi, Ardiah juita
PDF
97-107
Ahmad Arif, Slamet Slamet, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
108-120
Syaiful Efendi, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
121-135
Odi Alfath, Zainur Zainur, Aref Vai
PDF
136-145
Suparni Yati, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
146-158
M. Zam Zami, Zainur Zainur, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
159-170
Ardi Ansyah Saputra, Ramadi Ramadi, Zainur Zainur
PDF
171-181
Siti Kusniah, Zainur Zainur, Aref Vai
PDF
182-193
Zulfahri Hardi, Zainur Zainur, Ardiah Juita
PDF
194-206
Hafitri Hafitri, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
207-216
M. Fadhli Syafron, Ramadi Ramadi, Aref Va’i
PDF
217-224
Heza Hartoyo, Ramadi Ramadi, NI Putu Nita Wijayanti
PDF
225-237
Ahmad Muhklasin, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
238-250
Salfet Ali Sidiq, Zainur Zainur, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
251-264
dedy sepriwandi, zainur zainur, ni putu Nita Wijayanti
PDF
265-278
Siti Kurniati Utami, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
279-292
M. Irvan Ramadan, Ramadi Ramadi, Ardiah Juita
PDF
293-304
Yuskri Akbar, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
305-317
Joni Iskandar, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
318-327
Dama Indriyana, Zainur Zainur, Aref Vai
PDF
328-339
Muhammad Irfan, Zainur Zainur, Aref Vai
PDF
340-350
Mei Dewi Herianti Tambunan, Ramadi Ramadi, Aref Va’i
PDF
351-363
Wirvansuseno Wirvansuseno, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
364-376
Romanto Romanto, Slamet Slamet, Agus Sulastio
PDF
377-386
Ahmad Zulfahmi, zainur Zainur, Agus Sulastio
PDF
387-395
Afif Simbara, Ramadi Ramadi, Ardiah Juita
PDF
396-404
Afrizul Mz, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
405-417
Ahmad Syukur Sitepu, Zainur Zainur, Agus Sulastio
PDF
418-430
Muslima Muslima, zainur Zainur, Agus Sulastio
PDF
431-442
Rexi Hadi Eka Putra, Slamet Slamet, Ardiah Juita
PDF
443-457
Fajri Yulhan, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
458-470
Ramadania Ramadania, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
471-482
Fitra Illahi, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
483-495
Zulmardian Alfi, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
496-508
Satria Tubagus, Zainur Zainur, Ardiah Juita
PDF
509-520
Angga Buswira Yanto, Slamet Slamet, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
521-530
Ardi Yandi, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
531-541
Hesti Laila Sibagariang, Zainur Zainur, Ardiah Juita
PDF
542-551
Muhammad Andryaldo Pradipa, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
552-561

Pendidikan Anak Usia Dini

Karmilawati Karmilawati, Ria Novianti, Hukmi Hukmi
PDF
1-13
Erma Sumiati, Ria Novianti, Febrialismanto Febrialismanto
PDF
14-26
Novi Anugrah Putri, Ria Novianti, Devi Risma
PDF
27-38
Hasnita Hasnita, Daviq Chairilsyah, Enda Puspitasari
PDF
39-51
Ulfat Sakina, Ria Novianti, Enda Puspitasari
PDF
52-65
Elita Cahyani, Ria Novianti, Enda Puspitasari
PDF
66-78
Riris Febrina Sitorus, Devi Risma, Yeni Solfiah
PDF
79-93
Esah Vebriana, Ria Novianti, Enda Puspitasari
PDF
94-108
Suci Pratiwi Asril, Daviq Chairilsyah, Hukmi Hukmi
PDF
109-222
Destriya Andriani, Ria Novianti, Devi Risma
PDF
223-236
Sizka Nofryani, Ria Novianti, Daviq Chairilsyah
PDF
237-249
Wita Sari, Daviq Chairilsyah, Yeni Solfiah
PDF
250-264
Gessi Firdawati, Devi Risma, Yeni Solfiah
PDF
265-279
Lestari Kurnianti, Rita Kurnia, Zulkifli N Zulkifli N
PDF
280-293
Nuri Sulistiyani, Daviq Chairilsyah, Zulkifli N Zulkifli N
PDF
103-116
Melya Nopri Sastra, Rita Kurnia, Febrialismanto Febrialismanto
PDF
117-131
Mira Handayani, Ria Novianti, Devi Risma
PDF
132-143
Diah Ayu Rahmadini, Ria Novianti, Yeni Solfiah
PDF
144-156
Sri Aflianna Hasibuan, Daviq Chairilsyah, Febrialismanto Febrialismanto
PDF
157-165
Rika Hestia Marlisa, Rita Kurnia, Hukmi Hukmi
PDF
166-176
Gita Riskia Ardini, Devi Risma, Febrialismanto Febrialismanto
PDF
177-187
Juli Ana Sianturi, Daviq Chairilsyah, Hukmi Hukmi
PDF
188-194
Vina Oktavianti, Zulkifli N Zulkifli N, Febrialismanto Febrialismanto
195-202
Devi Purnama Sari, Zulkifli N, Enda Puspitasari
PDF
203-217
Ratnawati Ratnawati, Zulkifli N, Enda Puspitasari
PDF
218-232
Nadia Nadia, Devi Risma, Hukmi Hukmi
PDF
233-244
Fitri Fitri, Zulkifli Zulkifli, Enda Puspitasari
PDF
245-256
Zulfa Reni, Zulkifli Zulkifli, Febrialismanto Febrialismanto
PDF
257-269
Surya Puspita Darma, Zulkifli N, Devi Risma
PDF
270-282
Dila Nopriliani, Ria Novianti, Febrialismanto Febrialismanto
PDF
283-297
Rosauli Rosauli, Zulkifli Zulkifli, Febrialismanto Febrialismanto
PDF
298-308
Selvina Maret, Daviq Chairilsyah, Devi Risma
PDF
309-322
Khairun Nisa, Zulkifli N Zulkifli N, Yeni Solfiah
PDF
323-336
Nofia Rahyefi Atmeirida, Daviq Chairilsyah Chairilsyah, Yeni Solfiah
PDF
337-350
Siti Qomariah, Devi Risma, Ria Novianti
PDF
351-363
Ayu Oktafia, Daviq Chairilsyah, Ria Novianti
PDF
364-377
Mastina Nova, Ria Novianti, Febrialismanto Febrialismanto
PDF
378-392
Khairun Nisa, Zulkifli N, Hendar puspitasari
PDF
393-405
Pauziana Pauziana, Zulkifli N, Endah Puspitasari
PDF
406-416
Eva Nita, Devi Risma, Zulkifli N Zulkifli N
PDF
417-429
Riti Parwati, Devi Risma, Rita Kurnia
PDF
430-444
Sa’adiyah Sa’adiyah, Ria Novianti, Hukmi Hukmi
PDF
445-458
Yasyintha Hulfah, Devi Risma, Hukmi Hukmi
PDF
459-470
Wanda Mingga Pangarti, Daviq Chairilsyah, Febrialismanto Febrialismanto
PDF
471-482
Zuansi Putra Sibarani, Devi Risma, Daviq Chairilsyah
PDF
483-496
Dessy Aspira, Devi Risma, Zulkifli N
PDF
497-511
Desi Wahyuni, Devi Risma, Rita Kurnia
PDF
512-526
Yola Oktaviyani, Ria Novianti, Febrialismanto Febrialismanto
PDF
527-541
Tiara Sukma Dewi, Ria Novianti, Febrialismanto Febrialismanto
PDF
542-556

Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Leica Oktaviani, Gustimal Witri, Zariul Antosa
PDF
1-13
Sufitri Indah Iswari, Gustimal Witri, Lazim N Lazim N
PDF
14-25
Siti Sarah, Gustimal Witri, Eddy Noviana
PDF
26-34
Monalisa S, Eddy Noviana, Lazim N
PDF
35-45
Kasniwati Kasniwati, Eddy Noviana, Zufriady Zufriady
PDF
46-57
Runi Santika, Syahrilfuddin Syahrilfuddin, Zufriady Zufriady
PDF
58-70
Diana Putri Sari, Eddy Noviana, Syahrilfuddin Syahrilfuddin
PDF
58-68
Sayyidah Raihaninur, Otang Kurniaman, Eddy Noviana
PDF
69-82
Sunika Arista, Gustimal Witri, Lazim N Lazim N
PDF
83-93
Desma Fujy HarLonny, Syahrilfuddin Syahrilfuddin, Guslinda Guslinda
PDF
94-102
Tika Ryani, Gustimal Witri, Lazim N Lazim N
PDF
103-112
Sandy Yulianti, Jaya Adi Putra, Zariul Antosa
PDF
113-122
Muhammad Yunus, Eddy Noviana, Lazim N Lazim N
PDF
123-132

Kepelatihan Olahraga

Arif Setiawan, zainur Zainur, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
1-10
Harry Permana, Slamet Slamet, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
11-21
Mezra Deswanti, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
22-32
M. Abdi Dimas Prayitno, Ramadi Ramadi, Ardiah Juita
PDF
33-42
Ahmad Sobirin, Zainur Zainur, Agus Sulastio
PDF
43-51
Muhammad Sukri, Zainur Zainur, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
52-59
Rahmat Syarif, Zainur Zainur, Ardiah Juita
PDF
60-70
M. Hafirul M. Hafirul, Zainur Zainur, Ardiah Juita
PDF
71-81
Abdur Rahim, Slamet Slamet, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
82-88
Ramayuliardi Ramayuliardi, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
89-99
Desi Selpitri, Ramadi Ramadi, Ardiah Juita
PDF
100-111
Dodo Heriansyah, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
112-123
anonim martila, zainur zainur, agus sulastio
PDF
124-134
Suci Pamalo, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
135-145
ramsyuren putra sirait, slamet slamet, ni putu nita wijayanti
PDF
146-154
Rinaldo Agus H Sinaga, Slamet Slamet, Ni Putu Putu Nita Wijayanti
PDF
155-164
Muhammad Suhairi, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
165-175
Agus Ismanto, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
176-186
Agus Wiranata, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
187-198
Trysha Mutiarani Yonri, Ramadi Ramadi, Agus Sulastio
PDF
199-208
Maria Puspa Rija, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
209-219
Riswandi Riswandi, Zainur Zainur, Agus Sulastio
PDF
220-229
Randa Saputra Alcahyadi, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
230-240
Suherwan Zaputra, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
241-250
Haris Hami Meagalky, Ramadi Ramadi, Ardiah Juita
PDF
251-263
Minal Uyun, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
264-274
Wisnu Rahmat Dewantara, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
275-285
Zulhamsyah Zulhamsyah, Slamet Slamet, Ardiah Juita
PDF
286-296
Maria Artauli, Zainur Zainur, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
297-307
Eko Hendrawan, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
308-318
Muhammad Rifai, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
319-331
Munardi Munardi, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
332-344
Bredi Ananda Sembiring, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
345-354
Maryan Elva, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
355-366