Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Jurnal online mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau berisikan artikel  ilmiah dari skripsi dan atau sebagian dari skripsi mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang merupakan kewajiban mahasiswa menggunggah karya ilmiah sebagai syarat ujian sarjana. Kewajiban unggah tersebut  tertuang dalam Peraturan  Rektor No. 415/UN19/AK/2012 tentang  Pedoman Penerbitan Karya Ilmiah Sebagai Persyaratan Kelulusan  Mahasiswa Strata Satu (S1) Universitas Riau.

Journal Homepage Image

VOL 6 : EDISI 2 JULI - DESEMBER 2019

Table of Contents

Pendidikan Ekonomi

Debi Faransiska, Sri Kartikowati, Sumarno Sumarno
PDF
1-11
Renita Br. Hutabarat, Sumarno Sumarno, Hendripides Hendripides
PDF
12-26
Ade Fitri Anggraeni, Makhdalena Makhdalena, Hardisem Syabrus
PDF
27-39
Lina Badriana, Gimin Gimin, Gani Haryana
PDF
40-51
Lulu Tia Ningsih, Gimin Gimin, Sumarno Sumarno
PDF
52-64
Siti Sofia Cerlie, Makhdalena Makhdalena, Hardisem Syabrus
PDF
65-78
Nanik Verawati, Gusnardi Gusnardi, Hendripides Hendripides
PDF
79-90
Uhti Wahidah, Suarman Suarman, Sri Kartikowati
PDF
91-102
Isra Algifari, Makhdalena Makhdalena, RM Riadi
PDF
103-115
Nikola Cliase Siregar, Suarman Suarman, Gani Haryana
PDF
116-128
Septi Suarmita, Gimin Gimin, Gani Haryana
PDF
129-142
Sri Wahyuni, Makhdalena Makhdalena, RM Riadi
PDF
143-157
Endah Afni Hariyati, Sri Kartikowati, Mujiono Mujiono
PDF
158-168
Nadia Eka Putri, Sri Kartikowati, Gani Haryana
PDF
169-181
Dinna Lastari, Sri Kartikowati, Mujiono Mujiono
PDF
182-194
Nuraida Nuraida, Srikartikowati Kartikowati, Gani Haryana
PDF
195-204
Nada Kasih Ijora, Sumarno Sumarno, Gani Haryana
PDF
205-214
Dia Rahmatul Hasna, Sri Kartikowati, Gani Haryana
PDF
215-224
Jenifer Alfiori, Suarman Suarman, RM Riadi RM Riadi
PDF
225-236
Mahariati Mahariati, Sumarno Sumarno, Hardisem Syabrus
PDF
237-247
Reski Purnama Sari, Gusnardi Gusnardi, Gimin Gimin
PDF
248-259
Desta Simarmata, Suarman Suarman, Mujiono Mujiono
PDF
260-270
Rahma Kartika Sari, Gimin Gimin, Mujiono Mujiono
PDF
271-280
Frisilla Agra Izzati, Gimin Gimin, Henny Indrawati
PDF
281-294
Eka Permata Sari, Suarman Suarman, RM Riadi RM Riadi
PDF
295-305
Ilya Dwita Putri, Sumarno Sumarno, Hendripides Hendripides
PDF
306-314
Larasati Ayuningrum, Suarman Suarman, Gani Haryana
PDF
315-324
Windy Herprianingsih, Makhdalena Makhdalena, Gani Haryana
PDF
325-337
Rosalin Agustini, Sumarno Sumarno, Hendripides Hendripides
PDF
338-348
Latifa Ramadhani Ramadhani, Syakdanur NAS Syakdanur NAS, Hardisem Syabrus
PDF
349-356
Deni Dermawan, Makhdalena Makhdalena, RM. Riadi RM. Riadi
PDF
357-371
Adinda Maihartati, Makhdalena Makhdalena, Riadi Riadi
PDF
372-385
Elvis Arisman L. T, Makhdalena Makhdalena, Hardisem Syabrus
PDF
386-399
Reska Nada Putri, Gusnardi Gusnardi, Mujiono Mujiono
PDF
400-414
Atika Nur Aini, Gimin Gimin, Gani Haryana
PDF
415-426
Yolla Afutri Nanda, Gimin Gimin, Suarman Suarman
PDF
427- 436
Muhammad Bintang Nagara, Suarman Suarman, Hendripides Hendripides
437-444
Leni Leni, Gimin Gimin, Hardisem Syabrus
PDF
445-455
Indry Juliani, Gusnardi Gusnardi, RM Riadi
PDF
456-468
Rika Rika, Gusnardi Gusnardi, RM. Riadi
PDF
469-480
Ainil Huda, Gusnardi Gusnardi, RM Riadi
PDF
481-494
Ningrum Fadhillah, Suarman Suarman, RM Riadi
PDF
495-503
Rezki Yana, Henny Indrawati, Hendripides Hendripides
PDF
504-517
Zahratu Amalina, Sumarno Sumarno, Gimin Gimin
PDF
518-528
Muhamad Jefri, Gimin Gimin, Hardysem Syabrus
PDF
529-539
Vebby Novisanelli, Suarman Suarman, Mujiono Mujiono
PDF
540-551
Jasid Dendi, Suarman Suarman, Mujiono Mujiono
PDF
552-559
Annisa Ilham, Suarman Suarman, RM Riadi
PDF
560-567
Novi Nuraini, Gimin Gimin, Hendripides Hendripides
PDF
568-578

Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Rabbiah Al Adawiyah, Gimin Gimin, Zahirman Zahirman
PDF
1-10
Dian Febriani, Gimin Gimin, Hambali Hambali
PDF
11-21
Hotma Hasugian, Zahirman Zahirman, Jumili Arianto
PDF
22-36
Lukman Fatwa, Zahirman Zahirman, Haryono Haryono
PDF
37-49
Egi Dwi Rahmat Dani, Zahirman Zahirman, Supentri Supentri
PDF
50-63
Isnani Reffila Dewi, Hambali Hambali, Haryono Haryono
PDF
64-71
Kiki Aprilya Ginting, Hambali Hambali, Haryono Haryono
PDF
72-79
Wanda Yurika, Sri Erlinda, Supentri Supentri
PDF
80-92
Jamilah Jamilah, Zahirman Zahirman, Supenteri Supenteri
PDF
93-102
Wita Afrianti, Hambali Hambali, Haryono Haryono
PDF
103-110
Fauziah Fauziah, Ahmad Eddison, Haryono Haryono
PDF
111-122
Dira Afriani, Zahirman Zahirman, Haryono Haryono
PDF
123-131
Bella Berliana, Gimin Gimin, Supentri Supentri
PDF
132-145
Budi Kurniawan, Zahirman Zahirman, Jumili Arianto
PDF
146-155
Ahsanul Muna, Ahmad Eddison, Supentri Supentri
PDF
156-164
Helma Wati, Sri Erlinda, Supentri Supentri
PDF
165-177
Derry Pelangi, Hambali Hambali, Haryono Haryono
PDF
178-188
Hardiyansah Hardiyansah, Zahirman Zahirman, Supentri Supentri
PDF
189-200
Valdi Mensi, Sri Erlinda, Jumili Arianto
PDF
201-215
Fahmi Amri Toedien, Sri Erlinda, Jumili Arianto
PDF
216-230
Rozi Agus Trisanti, Zahirman Zahirman, Supentri Supentri
PDF
231-240
Eka Erlia Situmorang, Hambali Hambali, Haryono Haryono
PDF
241-248
Yastika Wilandri, Sri Erlinda, Zahirman Zahirman
PDF
249-260
Finny Junika Junika, Hambali Hambali, Supentri Supentri
PDF
261-268
Festi Abdiyati, Zahirman Zahirman, Supentri Supentri
PDF
269-280
Apri ani sitanggang, Hambali Hambali, Haryono Haryono
PDF
281-289
Winda Fransisca, Ahmad Eddison, Supentri Supentri
PDF
290-302
Aswan Nur Hamzah, Gimin Gimin, Haryono Haryono
PDF
303-315
Titin Sumarni, Hambali Hambali, Haryono Haryono
PDF
316-325
Hendra.s Hendra.s, Zahirman Zahirman, Haryono Haryono
PDF
337-345
Yuniar Jayanti, Zahirman Zahirman, Supentri Supentri
PDF
346-357
Dedi Devit Simbolon, Zahirman Zahirman, Haryono Haryono
PDF
358-365
Dita Amelia, Sri Erlinda, Jumili Arianto
PDF
366-378
Asvira Pamelda Yanti, Zahirman Zahirman, Haryono Haryono
PDF
379-385
Lely Fitriana, Sri Erinda, Haryono Haryono
PDF
386-397
Nurhakiki Nurhakiki, Hambali Hambali, Haryono Haryono
PDF
398-408
Rari syahputra, Zahirman Zahirman, Haryono Haryono
PDF
409-419
Ella Pergianti, Zahirman Zahirman, Supentri Supentri
PDF
420-428

Pendidikan Sejarah

Fahril Hidayat, Tugiman Tugiman, Bunari Bunari
PDF
1-7
Cici Arifin, Isjoni Isjoni, Bedriati Ibrahim
PDF
8-15
Yulia Yantika, Isjoni Isjoni, Asril Asril
PDF
16-24
Ibrahim Ibrahim, Bedriati Ibrahim, Tugiman Tugiman
PDF
25-32
Fattahul jannah, Ridwan Melay, Bunari Bunari
PDF
33-42
Rezi Yuni Zahri, Tugiman Tugiman, Asril Asril
PDF
43-56
Abdul Gani, Bedriati Ibrahim, Bunari Bunari
PDF
57-67
T. Nazri Supian, Isjoni Isjoni, Bunari Bunari
PDF
68-77
Musfita Aini, Tugiman Tugiman, Asril Asril
PDF
78-85
Nuryana Nuryana, Isjoni Isjoni, Tugiman Tugiman
PDF
86-94
Wilda Veronica Sabeilai, Isjoni Isjoni, Tugiman Tugiman
PDF
95-105
Didik Ahmadi, Isjoni Isjoni, Bedriati Ibrahim
PDF
106-114
May Fanra, Isjoni Isjoni, Bedriati Ibrahim
PDF
115-125
SRI WAHYU ILLAHI, Bedriati Ibrahim, Bunari Bunari
PDF
126-139
Sulis Ratna Ayu, Isjoni Isjoni, Bunari Bunari
PDF
140-148
Intan Dwi Hartanti, Bedriati Ibrahim, Asril Asril
PDF
149-158
Ria Anita, Bedriati Ibrahim, Tugiman Tugiman
PDF
159-169
Sri Ayuni, Tugiman Tugiman, Asril Asril
PDF
170-181
Khairul Asri, Isjoni Isjoni, Bedriati Ibrahim
PDF
182-191
Audy Ristaudy, Tugiman Tugiman, Asril Asril
PDF
192-202
Rita Oktavia, Isjoni Isjoni, Asril Asril
PDF
203-213
Armeswari Haris, Bedriati Ibrahim, Asril Asril
PDF
214-221
Anna Fasiri Br. Nasution, Bedriati Ibrahim, Asril Asril
PDF
222-232
Alfy Ferissa, Isjoni Isjoni, Tugiman Tugiman
PDF
233-240
Ilham Alfads, Isjoni Isjoni, Asril Asril
PDF
241-249

Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia

Hamidah Tusya’ Diah, Hasnah Faizah, Dudung Burhanudin
PDF
1-11
Putri Intania Syafitri, Hasnah Faizah, Mangatur Sinaga
PDF
12-21
Diky Yuandi, Charlina Charlina, Hermandra Hermandra
PDF
22-32
Kasriadi Kasriadi, Mangatur Sinaga, Charlina Charlina
PDF
33-46
Alya Surya Novriani, Mangatur Sinaga, Dudung Burhanudin
PDF
47-58
Nahdiani Nahdiani, Auzar Auzar, Mangatur Sinaga
PDF
59-67
Dini Maulani, Syafrial Syafrial, Elmustian Elmustian
PDF
68-78
Ayu Salina Gustin, Mangatur Sinaga, Hadi Rumadi
PDF
79-86
Wahyuni Prasasti, Auzar Auzar, Dudung Burhanudin
PDF
87-96
Astri Agnisa, Syafrial Syafrial, Hadi Rumadi
PDF
97-106
Fitri Khairunnisak, Mangatur Sinaga, Elmustian Elmustian
PDF
107-118
Ririn Fujiarti Ali, Syafrial Syafrial, Hadi Rumadi
PDF
119-130
Hapizah Hapizah, Mangatur Sinaga, Charlina Charlina
PDF
131-138
Nurhikmah Nurhikmah, Nursal Hakim, Auzar Auzar
PDF
139-146
Nunung Prabawati, Mangatur Sinaga, Dudung Burhanudin
PDF
147-159
Dely Syafitri, Hasnah Faizah, Auzar Auzar
PDF
160-172
Kristine Santa Tilova, Mangatur Sinaga, Hadi Rumadi
PDF
173-182
Depi Asrianti, Nursal Hakim, Elmustian Elmustian
PDF
183-194
Tamtowi Yahya, Elmustian Elmustian, Hermandra Hermandra
PDF
195-201
Annisa Asmar Cholby, Mangatur Sinaga, Charlina Charlina
PDF
202-212
Elvi Yana Barus, Abdul Razak, Elmustian Elmustian
PDF
213-225
Muhammad Fajri, Abdul Razak, Charlina Charlina
PDF
226-233
Anshori Ramadhan, Hermandra Hermandra, Elvrin Septyanti
PDF
234-241

Pendidikan Bahasa Inggris

Wulida Aulya, Syofia Delfi, Fakhri Ras
PDF
1-8
Nurjihah Nurjihah, Fakhri Ras, Jismulatif Jismulatif
PDF
9-19
Bulan Sawitri, Eliwarti Eliwarti, Novitri Novitri
PDF
20-29
Eka Ernawati, Eliwarti Eliwarti, Afrianto Daud
PDF
30-38
Dhini Anggraini, Rumiri Aruan, Masyhur Masyhur
PDF
39-46
Afrita Herneti, Supriusman Supriusman, Dahnilsyah Dahnilsyah
PDF
47-57
Mella Kepriyanti Adwas, Rumiri Aruan, Novitri Novitri
PDF
58-65
Dea Arioktavia, Eliwarti Eliwarti, Novitri Novitri
PDF
66-75
Asmarani Fitri, Syofia Delfi, Fakhri Ras
PDF
76-84
Nadya Putri Anggina, Rumiri Aruan, M Syarfi
PDF
85-91
Amelya Putri Aritonang, Supriusman Supriusman, Rumiri Aruan
PDF
92-100
Devi Yenti, Fakhri Ras, Eliwarti Eliwarti
PDF
101-115
Sri Wahyu Ningsih, Novitri Novitri, Indah Tri Purwanti
PDF
116-125
Rizka Desia Asri, Fakhri Ras, Masyhur Masyhur
PDF
126-135
Maqliga Ramadhaniarty, Fadly Azhar, Masyhur Masyhur
PDF
147-154
Andriko Fauzan, Jismulatif Jismulatif, Dahnilsyah Dahnilsyah
PDF
155-163
Suci Lestari Raju, Fadly Azhar, Masyhur Masyhur
PDF
164-174
Bob Krisdianka, Fakhri Ras, Syarfi Syarfi
PDF
175-181
Renny Maryulis, Fadly Azhar, Fakhri Ras
PDF
182-189
Dwi Risti Wanti, Rumiri Aruan, Masyhur Masyhur
PDF
190-199
Eka Melania Ursula, Fadly Azhar, Supriusman Supriusman
PDF
200-209
Feni Harti, Fadly Azhar, Supriusman Supriusman
PDF
210-219
Yogie Alfajar Maisessa, Masyhur Masyhur, Supriusman Supriusman
PDF
220-231
Astuti Finis Syari, Fakhri Ras, Supriusman Supriusman
PDF
232-240
Satria Bima Pratama Harwin, Fadly Azhar, Syarfi Syarfi
PDF
241-247
Paska Rowarni Purba, Syofia Delfi, Rumiri Aruan
PDF
248-259
Yesi Meriance Hasugian, Syofia Delfi, Masyhur Masyhur
PDF
248-255
Putri Khairunnisa, Syofia Delfi, Supriusman Supriusman
PDF
256-265
Nabila Jannati, Jismulatif Jismulatif, M. Syarfi
PDF
266-272
Rahma Yusnaeni, Masyhur Masyhur, M Syarfi
PDF
273-283
Aulia Ramadhani, Novitri Novitri, Dahnilsyah Dahnilsyah
PDF
284-290
Sandy Fazri Muhammad, Eliwarti Eliwarti, Afrianto Afrianto
PDF
291-298
Clara Putri Audia, Fakhri Ras, Afrianto Afrianto
PDF
299-310
Agmaliza Sabrina, Eliwarti Eliwarti, Fakhri Ras
PDF
311-320
Angginawati Lingga Ningrum, Mahdum Mahdum, Novitri Novitri
PDF
321-330
Rizky Ade Saputra, Eliwarti Eliwarti, Erni Erni
PDF
331-339
Ria Syafitri, Supriusman Supriusman, M. Syarfi
PDF
340-351
Wita Wirawati, Syofia Delfi, Dahnilsyah Dahnilsyah
PDF
352-363
Nurhidayah Nurhidayah, Jismulatif Jismulatif, Marzuki Marzuki
PDF
364-372
Nur Soleha, Dahnilsyah Dahnilsyah, Marzuki Marzuki
PDF
373-383
Khairani Anisa, Erni Erni, Dahnilsyah Dahnilsyah
PDF
384-391
Alicia Febriani, Fakhri Ras, Novitri Novitri
PDF
392-403
Nurhadi Kurniawan, Afrianto Afrianto, Rumiri Aruan
PDF
404-415
Putri Eka Julianty, Afrianto Afrianto, Eliwarti Eliwarti
PDF
416-423
Yuli Noviyanti Gultom, Novitri Novitri, Fakhri Ras
PDF
424-434
Destriani Destriani, Supriusman Supriusman, Dahnilsyah Dahnilsyah
PDF
435-442

Pendidikan Matematika

Nurhayati Nurhayati, Kartini Kartini, Maimunah Maimunah
PDF
1-12
Aulya Gusty Maretha, Putri Yuanita, Armis Armis
PDF
13-27
Dwi Putri Hartina, Nahor Murani Hutapea, Jalinus Jalinus
PDF
28-36
Julfa Wista, Rini Dian Anggraini, Armis Armis
PDF
37-49
Engla Melsa, Syofni Syofni, Putri Yuanita
PDF
50-62
Gunawan Saputra Pakpahan, Jalinus Jalinus, Nahor Murani Hutapea
PDF
63-73
Andri Andri, Armis Armis, Sehatta Saragih
PDF
74-85
Sri Rejeki, Jalinus Jalinus, Syofni Syofni
PDF
86-98
Dewi Susanti, Maimunah Maimunah, Syarifah Nur Siregar
PDF
99-108
Trisna Wenti, Sakur Sakur, Elfis Suanto
PDF
120-130
Alinda Alinda, Atma Murni, Maimunah Maimunah
PDF
131-141
Nelvita Febrina Hasan, Zulkarnain Zulkarnain, Putri Yuanita
PDF
142-155
Sonya Claudy Emellya Putri, Sehatta Saragih, Nahor Murani Hutapea
PDF
156-168
Yulia Yendri, Elfis Suanto, Susda Heleni
PDF
169-179
Sri Atika Annovli, Elfis Suanto, Sakur Sakur
PDF
180-190
Rice Aldes Ginanti, Sehatta Saragih, Suhermi Suhermi
PDF
191-200
Aulia Sandy, Sehatta Saragih, Nahor Murani Hutapea
PDF
201-214
Susianingsih Susianingsih, Rini Dian Anggraini, Elfis Suanto
PDF
212-226
Indah Noviani Ulfa, Susda Heleni, Armis Armis
PDF
227-240
Ayu Siti Hasanah, Sakur Sakur, Atma Murni
PDF
241-252
Mustika Aulia Adnan, Elfis Suanto, Zuhri Zuhri
PDF
253-264
Novia Angriani, Kartini Kartini, Armis Armis
PDF
265-275
Suardiman Suardiman, Zuhri D, Suhermi Suhermi
PDF
276-286
Restu Ayu Gustianingrum, Susda Heleni, Armis Armis
PDF
287-301
Sonya Noveli, Sehatta Saragih, Titi Solfitri
PDF
302-312
Yosi Srinita, Sakur Sakur, Syofni Syofni
PDF
313-324
Marina Apriani, Susda Heleni, Nahor Murani Hutapea
PDF
325-338
Irma Sari, Elfis Suanto, Sehatta Saragih
PDF
339-353
Febi Sartika, Sakur Sakur, Suhermi Suhermi
PDF
354-365
Rahmawati Rahmawati, Rini Dian Anggraini, Atma Murni
PDF
366-375
Vina Erna Wati, Kartini Kartini, Zulkarnain Zulkarnain
PDF
376-386
Mutia Suhadah, Rini Dian Anggraini, Maimunah Maimunah
PDF
387-397
Widya Shintya Dewi, Susda Heleni, Jalinus Jalinus
PDF
398-411
Popy Yusrianti, Jalinus Jalinus, Suhermi Suhermi
PDF
412-424
Maria Celes Rajagukguk, Nahor Murani Hutapea, Sakur Sakur
PDF
425-436
Siti Rahmah, Zuhri D, Zulkarnain Zulkarnain
PDF
437-451
Ade Rozalinda, Zuhri Zuhri, Susda Heleni
PDF
452-464
Nur Aziela, Elfis Suanto, Sehatta Saragih
PDF
465-474
Septy Ella Pratiwy, Rini Dian Anggraini, Putri Yuanita
PDF
475-485
Amalia Hasniati, Atma Murni, Syarifah Siregar Nur Siregar
PDF
486-500
Ariska Arintika, Rini Dian Anggraini, Atma Murni
PDF
501-512
Elfa Tiana, Atni Prawati, Fakhri Ras
PDF
364-372
Nofita Damayanti, Nahor Murani Hutapea, Atma Murni
PDF
373-387

Pendidikan Biologi

Feni Armadani, Zulfarina Zulfarina, Nursal Nursal
PDF
1-12
Depimei Nita Mahedra, Evi Suryawati, Yustina Yustina
PDF
13-27
Nurhayati Nurhayati, Imam Mahadi, Darmawati Darmawati
PDF
28-41
Mila Sri Yulia Ningsih, Yuslim Fauziah, Wan Syafi`i
PDF
42-54
Lasri Susanti, Yustina Yustina, Suwondo Suwondo
PDF
55-66
Miranti Miranti, Yuslim Fauziah, Darmawati Darmawati
PDF
67-76
Kun Ma’rifatin, Wan Syafi’i, Nursal Nursal
PDF
77-86
Siti Nur Faedah, Yuslim Fauziah, Nursal Nursal
PDF
87-97
Indah Maya Istanti, Irda Sayuti, Sri Wulandari
PDF
98-111
Citra Fajri, Irda Sayuti, Nursal Nursal
PDF
112-124
Indriani Indriani, Zulfarina Zulfarina, Nursal Nursal
PDF
125-134
Alfi Rahmah, Irda Sayuti, Devi Suryawati
PDF
135-148
Nur Ahyana, Zulfarina Zulfarina, Nursal Nursal
PDF
149-158
Wenny Anggraini, Darmawati Darmawati, Imam Mahadi
PDF
159-172
Widia Setia Dewi, Arnentis Arnentis, Zulfarina Zulfarina
PDF
173-181
Sri Rahayu, Imam Mahadi, Irda Sayuti
PDF
182-193
Rafita Fariani, Yuslim Fauziah, Mariani Natalina L
PDF
194-206
Melita Utari, Irda Sayuti, Nursal Nursal
PDF
207-220
Dedy Purnomo, Sri Wulandari, Imam Mahadi
PDF
221-231
Putri Ramadhani, Imam Mahadi, Zulfarina Zulfarina
PDF
232-242
Fenny Nadya Anggraeni, Imam Mahadi, Darmawati Darmawati
PDF
243-253
Nurul Putri Utami, Mariani Natalina L, Arnentis Arnentis
PDF
254-262
Handayani Handayani, Imam Mahadi, Irda Sayuti
PDF
263-274
Wan Hardiana, Wan Syafi’i, Arnentis Arnentis
PDF
275-285
Mulyani Tri Rahayu, Wan Syafi’i, Yustina Yustina
PDF
286-295
Indah Rahmawati Lius, Mariani Natalina, Yustina Yustina
PDF
296-310
Tri Rahmadhani Fitri, Darmawati Darmawati, Elya Febrita
PDF
311-325
Mona Septiami, Zulfarina Zulfarina, Wan Syafii
PDF
326-338

Pendidikan Fisika

Asrimah Dwi Hardinah, Azhar Azhar, Muhammad Syafii
PDF
1-10
Revi Nur Ramadhanti, Zulhelmi Zulhelmi, Syahril Syahril
PDF
11-19
Rezky Ahmed Yuhandi, Mitri Irianti, Fakhruddin Z Fakhruddin Z
PDF
20-29
Isti’anah Rosta, M. Nor M. Nor, Zulhelmi Zulhelmi, Zulfahmini Zulfahmini
PDF
30-39
Lamria Sri Manurung, Azhar Azhar, Muhammad Nasir
PDF
40-51
Wirda Laili, M. Nor, Wakidi Wakidi
PDF
52-61
Assyifa Ahya Islami, Zulhelmi Zulhelmi, Muhammad Sahal, Meria Sandra
PDF
62-75
Mia Marhamah Nasution, Muhammad Syafii, Azhar Azhar
PDF
76-88
Fitri Eva Riyanti, Nur Islami, Zuhdi Ma’aruf
PDF
89-99
Nova Julianti, Azhar Azhar, Muhammad Nasir
PDF
100-111
Lisa Indah Sari, Zulhelmi Zulhelmi, Azizahwati Azizahwati
PDF
112-125
Rahayu Fitri, Zulhelmi Zulhelmi, Muhammad Nasir
PDF
126-136
Vinni Fitri Anita, Syahril Syahril, Zulhelmi Zulhelmi
PDF
137-147
Syafrida Niarsih, Azizahwati Azizahwati, Muhamad Rahmad
PDF
148-160
Mega Diana Anggraini, Mitri irianti, M. Nor M. Nor
PDF
161-172
Nazmi Eliyarti, Muhammad Rahmad, Nur Islami
PDF
173-185

Pendidikan Kimia

Belinda Arabella Syafitri, Abdullah Abdullah, Betty Holiwarni
PDF
1-9
Sri Puji Rohmiatin, Erviyenni Erviyenni, Sri Haryati
PDF
10-19
Fitria Purnama Sari, Johni Azmi, Sri Haryati
PDF
20-30
Rosena Putri Nabila, Elva Yasmi Amran, Susilawati Susilawati
PDF
31-40
Rentha Gita M.S, Herdini Herdini, Erviyenni Erviyenni
PDF
41-50
Desy Mayasari, Herdini Herdini, R. Usman Rery
PDF
51-59
Erma Warlis, Asmadi M. Noer, Susilawati Susilawati
PDF
60-71
Della Permatasari, Elva Yasmi, Susilawati Susilawati
PDF
72-82
Silvi Ramadhani, Rasmiwetti Rasmiwetti, Maria Erna
PDF
83-93
Sahmiati Boangmanalu, Betty Holiwarni, Jimmi Copriady
PDF
94-103
Evanita Gurusinga, Elva Yasmi Amran, R. Usman Rery
PDF
104-115
Wira Pratiwi, Johni Azmi, Erviyenni Erviyenni
PDF
116-126
Suci Asnah Putria Noval, Abdullah Abdullah, R. Usman Rery
PDF
127-139
Nur Atika, Abdullah Abdullah, Betty Holiwarni
PDF
140-147

Pendidikan Luar Sekolah

Wahyuni Septriana, Jasfar Jas, Wilson Wilson
PDF
1-11
Erwin Lorencius Giawa, Desti Irja, Titi Maemunaty
PDF
12-22
Wahyu Wahyu, Desti Irja, Daeng Ayub
PDF
23-35
Syukri Themistu Van FC, Said Suhil Achmad, Sumardi Sumardi
PDF
36-44
Zakia Dela Putri, Daeng Ayub Natuna, Wilson Wilson
PDF
45-57
Ayu Rezky Ramadhany, Desti Irja, Daeng Ayub Natuna
PDF
58-69
Mila Kurnia Sari, Daeng ayub, Desti Irja
PDF
70-80
Yuli Rahmawati, Daeng Ayub Natuna, Jaspar Jas
PDF
81-90
M Wendi Fitranda, Daeng Ayub, Desti Irja
PDF
91-102
Siti Zulaiha Ritonga, Said Suhil Achmad, Sumardi Sumardi
PDF
103-113
Asnita Hasibuan, Titi Maemunaty, Widiastuti Widiastuti
PDF
124-132
Siti Nurjanah, Titi Maemunaty, Widiastuti Widiastuti
PDF
133-143
Betania Jeniweri Br Sitepu, Jasfar Jas, Widiastuti Widiastuti
PDF
144-154
Neysi Oktaviana, Jasfar Jas, Desti Irja
PDF
155-165
Mustaqim Mustaqim, Sumardi Sumardi, Jasfar Jas
PDF
166-177
Rikha rofiatul afiyah, Wilson Wilson, Daeng ayub
PDF
178-187
Kevin Saraswati, Wilson Wilson, Desti Irja
PDF
198-207
Fitri Nur Utami, Wilson Wilson, Jaspar Jas
PDF
208-218
Indria Febrianti, Sumardi Sumardi, Widiastuti Widiastuti
PDF
219-230
Nia Sabrina Sagala, Wilson Wilson, Widiastuti Widiastuti
PDF
231-245
Neli Marsisvi, Titi Maemunaty, Wilson Wilson
PDF
246-255
Novia Dania Yusiani, Sumardi Sumardi, Widiastuti Widiastuti
PDF
256-265
Rizky Tamara, Wilson Wilson, Jasfar Jas
PDF
266-276
Nuratika Nuratika, Wilson Wilson, Desti Irja
PDF
277-288

Pendidikan Bahasa Jepang

Tri Desti Purnama Sari, Arza Aibonotika, Hana Nimashita
PDF
1-8
Stephanie Widyaningrum, Hadriana Hadriana, Hana Nimashita
PDF
9-17
Septia Eka Juniati, Hermandra Hermandra, Hana Nimashita
PDF
18-26
Ramadona Ramadona, Mangatur Sinaga, Hana Nimashita
PDF
27-39
Mulyani Mulyani, Arza Aibonotika, Nana Rahayu
PDF
40-47
Oktari Hendayanti, Arza Aibonotika, Nana Rahayu
PDF
48-57
Sabtika Ridia, Arza Aibonotika, Hana Nimashita
PDF
58-66
Afri Damayanti, Hermandra Hermandra, Nana Rahayu
PDF
67-74
Misra Lusi, Hadriana Hadriana, Nana Rahayu
PDF
75-82
Sisma Sri Kurniawati, Hadriana Hadriana, Hana Nimashita
PDF
83-92
Devi Andrisko Putra, Hermandra Hermandra, Nana Rahayu
PDF
93-99
Clara Istina Sari Lubis, Arza Aibonotika, Hana Nimashita
PDF
100-107
Aldilla Mustika, Hermandra Hermandra, Hana Nimashita
PDF
108-114
Dwi Rianda Utami, Mangatur Sinaga, Hana Nimashita
PDF
115-129
Ayu Angriani, Hadriana Hadriana, Nana Rahayu
PDF
130-138
Nessie Illona Amorita, Mangatur Sinaga, Nana Rahayu
PDF
139-153
Annisa Putri, Hermandra Hermandra, Nana Rahayu
PDF
154-163
Chan Rizkia Anggia Vici, Arza Aibonotika, Hana Nimashita
PDF
164-174

Bimbingan Dan Konseling

Windi Astiti, Elni Yakub, Tri Umari
PDF
1-9
Romanda Sari, Elni Yakub, Roby Maiva Putra
PDF
10-19
Wahyuni Ramadhona, Elni Yakub, Tri Umari
PDF
20-28
Tri Mardiah Ulfah S, Syahrilfuddin Syahrilfuddin, Donal Donal
PDF
29-41
Sondang Trinora Manalu, Raja Arlizon, Roby Maiva Putra
PDF
42-52
Usdiatul Annisa, Elni Yakub, Donal Donal
PDF
53-63
Dwi Indah Andini, Rosmawati Rosmawati, Siska Mardes
PDF
64-72
Beby Andina Syafindri, Syahrilfuddin Syahrilfuddin, Zulfan Saam
PDF
73-81
Lasmaria Pilijaya, Elni Yakub, Tri Umari
PDF
82-91
Sally Melia Murfi, Rosmawati Rosmawati, Elni Yakub
PDF
92-102
Irfan Satria, Syahrilfuddin Syahrilfuddin, Elni Yakub
PDF
103-112
Rika Putri Handayani, Rosmawati Rosmawati, Elni Yakub
PDF
113-123
Windari Okral Sari, Raja Arlizon, Donal Donal
PDF
124-132
Nurul Azmaliza, Tri Umari, Rosmawati Rosmawati
PDF
133-142
Elyawati Ilyas, Rosmawati Rosmawati, Zulfan Saam
PDF
143-152
Nur Ainun, Tri Umari, Elni Yakub
PDF
153-162
Puja Tilana Putri, Tri Umari, Elni Yakub
PDF
163-172
Fitriana Rahayu, Zulfan Saam, Rosmawati Rosmawati
PDF
173-183
Pipit Nopriani, Tri Umari, Rosmawati Rosmawati
PDF
184-193
Tasya Sri Wulandari, Elni Yakub, Zulfan Saam
PDF
194-203
Tri Lestari, Elni Yakub, Zulfan Saam
PDF
204-216

Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan

Yuliyah Khumayroh, Ramadi Ramadi, Ardiah Juita
PDF
1-12
Yoga Andika, Ramadi Ramadi, Ardiah Juita
PDF
13-26
Haris Triyantoro, Slamet Slamet, Agus Sulatio
PDF
27-39
Albert Yaser Perez, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
40-50
Hotbin Edward Simanjuntak, Zainur Zainur, Agus Sulastio
PDF
51-64
Dodi Gusman, Zainur Zainur, Agus Sulastio
PDF
65-77
Yusuf Setiyo Darmo, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
78-88
Egi Putra Arni, Ramadi Ramadi, Agus Sulastio
PDF
89-101
Muhammad Fadli, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
102-113
Syaprizal Syaprizal, Slamet Slamet, Ardiah Juita
PDF
114-126
Muhammad Ridho Gustiari, Zainur Zainur, Agus Sulastio
PDF
127-139
Normansyah Normansyah, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
140-152
Muhammad Galang Pungki, Ramadi Ramadi, Agus Sulastio
PDF
153-163
Ardianto Ardianto, Zainur Zainur, Agus Sulastio
PDF
164-178
Yuli Monica Ramadani, Slamet Slamet, Agus Sulastio
PDF
179-191
Khairunnisa Rubi Sundra Weti, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
192-204
Jasmi yati, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
205-216
Roy Fadilla Silitonga, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
217-231
Afrizal Zahari, Zainur Zainur, Agus Sulastio
232-242
M. Agung Wiguna, Zainur Zainur, Aref Vai
PDF
343-356
Dewi Permai Sari, Zainur Zainur, Ardiah Juita
PDF
357-369
Trifena Andrianta Kacaribu, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
370-378
Yoga Pratama, Zainur Zainur, Aref Vai
PDF
379-388
Dicky Andesradika, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
389-401
Nur Azian Safitri, Slamet Slamet, Ali Mandan
PDF
403-413
Peny Nurhayati, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
414-425
Dio Syafriwan, Slamet Slamet, Ardiah Juita
PDF
426-439
Arya Fernanda, Ramadi Ramadi, Agus Sulastio
PDF
440-449
Doni Kurniawan, Slamet Slamet, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
450-463

Pendidikan Anak Usia Dini

Nita Budi Astuti, Daviq Chairilsyah, Devi Risma
PDF
1-13
Nur Alia Fitri, Zulkifli N, Devi Risma
PDF
14-25
Salmiati Salmiati, Daviq Chairilsyah, Zulkifli N
PDF
26-39
Siti Rahwani, Daviq Chairilsyah, Hukmi Hukmi
PDF
40-53
Wina Annisa, Daviq Chairlsyah, Febrialismanto Febrialismanto
PDF
54-64
Rahmi Permata Dini, Zulkifli N, Yeni Solfiah
PDF
65-76
Putri Ismi Yuni, Zulkifli N, Hukmi Hukmi
PDF
77-88
Widyia Asmariza, Daviq Chairilsyah, Enda Puspitasari
PDF
89-102
Iis Nadila, Zulkifli N, Enda Puspitasari
PDF
103-115
Desi Rahmawati, Zulkifli N, Yeni Solfiah
PDF
116-227
Dina Wahyuning Pangestu, Rita Kurnia, Hukmi Hukmi
PDF
228-240

Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Esi Rahmadani, M. Jaya Adiputra, Lazim. N
PDF
1-10
Vira Hermaya, M. Jaya Adi Putra, Zufriady Zufriady
PDF
11-21
Ika Nurrahmah, Syahrilfuddin Syahrilfuddin, Zufriady Zufriady
PDF
22-32
Tiara Yulia Putri, M. Jaya Adi Putra, Zariul Antosa
PDF
33-43
Rati Hasweni, Lazim N, Gustimal Witri
PDF
44-55
Liska Oktaviani, M. Jaya Adi Putra, Eddy Noviana
PDF
56-66
Resti Zulianti, Lazim N, Jaya Adiputra
PDF
67-76
Anggia Gusti Maulana, Gustimal Witri, Otang Kurniaman
PDF
77-85
Lenny Elviyanti, Zariul Antosa, Syahrilfuddin Syahrilfuddin
PDF
86-95

Kepelatihan Olahraga

Muhammad Rozi, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
1-12
Deni Muliya Saputra, Ramadi Ramadi, Ardiah Juita
PDF
13-23
Raudatul Hadlen, Zainur Zainur, Agus Sulastio
PDF
24-34
Ridho Rifaldi, Slamet Slamet, Ardiah Juita
PDF
35-45
Rusman Alwi, Zainur Zainur, Agus Sulastio
PDF
46-58
Sugito Sugito, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
59-69
Jaetu Saheru, Zainur Zainur, Aref Vai
PDF
70-80
Rizki Chandra Putra, zainur Zainur, Ni Putu Wijayanti
PDF
81-100
Aria Agusti, Zainur Zainur, Aref Vai
PDF
81-110
Alparisman Alparisman, Zainur Zainur, Aref Vai
PDF
111-125
M.Kamaruddin Angga S, Zainur Zainur, Ardiah Juita
PDF
126-135
Ainil Hayat Kusman, Ramadi Ramadi, Ardiah Juita
PDF
136-149
Nilam Cahya, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
150-163
Fauzan Paris Purba, Slamet Slamet, Agus Sulastio
PDF
164-174
M Sholeh Handika, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
175-184
Andri Saputra, Slamet Slamet, Ardiah Juita
PDF
185-197
Reza Habibie, Ramadi Ramadi, Ardiah Juita
PDF
198-208
Rizky Pamungkas, Zainur Zainur, Ardiah Juita
PDF
209-219
Deki Zulheri, Zainur Zainur, Ardiah Juita
PDF
220-231
Farisman Laia, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
232-243
Obet cholombus Hutabarat, Zainur Zainur, Aref Vai
PDF
244-256
Bandarudin Welman sinaga, Slamet Slamet, Ardiah Juita
PDF
257-267
Ridho Mulyo, Slamet Slamet, Ardiah Juita
PDF
268-279
Tri Heriyandi, Slamet Slamet, Agus Sulastio
PDF
280-290
Rudi Ferdianto, Ramadi Ramadi, Ardiah Juita
PDF
291-301
Surya Espas Marbun, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
302-312
Era Marliza, Slamet Slamet, Agus Sulastio
PDF
313-323
Ichsan ramadhan, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
324-234
Ikwal Ramadhan, Ramadi Ramadi, Ardiah Juita
PDF
235-245
Gilang Gumelar, Ramadi Ramadi, Agus Sulastio
PDF
246-257
Wilman Santoso, Zainur Zainur, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
258-271
Yana Puspita Arrum, Ramadi Ramadi, Agus Sulastio
PDF
272-281