Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Jurnal online mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau berisikan artikel  ilmiah dari skripsi dan atau sebagian dari skripsi mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang merupakan kewajiban mahasiswa menggunggah karya ilmiah sebagai syarat ujian sarjana. Kewajiban unggah tersebut  tertuang dalam Peraturan  Rektor No. 415/UN19/AK/2012 tentang  Pedoman Penerbitan Karya Ilmiah Sebagai Persyaratan Kelulusan  Mahasiswa Strata Satu (S1) Universitas Riau.

Journal Homepage Image

VOL 6 : EDISI 1 JANUARI-JUNI 2019

Table of Contents

Pendidikan Ekonomi

Yolani Safitri, Sri Kartikowati, Sumarno Sumarno
PDF
1-14
Meldawati Meldawati, Suarman Suarman, RM Riadi RM Riadi
PDF
15-23
Yesi Kasdianti, Suarman Suarman, hardisem hardisem
PDF
24-32
Sisca Octaviani, Suarman Suarman, Hardisyem Syabus
PDF
33-41
Yulfita Indriani, Gusnardi Gusnardi, Hardisem Syabrus
PDF
42-54
Wenni Elverina, Sri Kartikowati, Hardisem Syabrus
PDF
55-66
Ardiana Ardiana, Gimin Gimin, Hardisem Syaburs
PDF
67-81
Ayu Andriani, Caska Caska, Henny Indrawati
PDF
82-90
Salasin Efendi, Sumarno Sumarno, Gani Haryana
PDF
91-103
Raudha Fatlaini, Gimin Gimin, Hendripidies Hendripidies
PDF
104-114
Gusdeliana Gusdeliana, Sri Kartikowati, Hendripides Hendripides
115-123
Magdalena Purwasih, Gimin Gimin, Hardisem Syabrus
PDF
124-136
Arsy Makiini, Syakdanur Nas, Gimin Gimin
PDF
137-149
Ayuni Sundari, Suarman Suarman, Hardisem Syabrus
PDF
150-159
Nila Suci Lestari, Suarman Suarman, Gani Haryana
PDF
160-172
Firna Agustina, Henny Indrawati, Suarman Suarman
PDF
173-186
Fresti Vera Yunanda, Henny Indrawati, Gani Haryana
PDF
187-199
Wijayanti Wijayanti, Syakdanur Nas, Gani Haryana
PDF
200-214
Sopian Sopian, Gimin Gimin, Hardisyem Syabrus
PDF
215-224
Adil Jaya Manalu, Gimin Gimin, Hardisem Syabrus
PDF
225-237
Melinda Yani, Caska Caska, Henny Indrawati
PDF
238-250
Indah Kesuma Noer, Gimin Gimin, Gani Haryana
PDF
251-262
Desinawati Sinaga, Gimin Gimin, Sumarno Sumarno
PDF
263-276
Gusti Andryani, Makhdalena Makhdalena, RM. Riadi RM. Riadi
PDF
277-288
Mutia Rahmah, Suarman Suarman, Hendripides Hendripides
PDF
289-297
Ardy ambar saputra, Caska Caska, Hardisem Syabrus
PDF
298-308
Lia Novia, Suarman Suarman, Sumarno Sumarno
PDF
309-318
Zulfaini Zulfaini, Gimin Gimin, Suarman Suarman
PDF
319-328
Faiz Rizaqy Hardewo, Gimin Gimin, Hardisem Syabrus
PDF
329-340
Siti Komariyah, Sumarno Sumarno, Sri Kartikowati
PDF
341-354
Fauzan Nur, Suarman Suarman, Hendripides Hendripides
PDF
355-362
Syerli Susanti, Syakdanur NAS, Gimin Gimin
PDF
363-374
Suci Andana, Gimin Gimin, Gani Haryana
PDF
375-386
Putri Ramadani Lingga, Sri Kartikowati, Sumarno Sumarno
PDF
387-396
Irnanda Anputri, Suarman Suarman, Gani Haryana
PDF
397-407
Ruth Trisnawati Malau, Gimin Gimin, Suarman Suarman
PDF
408-419
Nikmatul Rowiya, Suarman Suarman, Gimin Gimin
PDF
420-430
Arif Firman Syaputra, Suarman Suarman, Gani Haryana
PDF
431-442
Nurul Mufadhilah, Makhdalena Makhdalena, Syakdanur Nas
PDF
443-456
Zuhriyah Zuhriyah, Gusnardi Gusnardi, Hendripides Hendripides
PDF
457-470
Nopitasari Pitri, Makhdalena Makhdalena, Hendripides Hendripides
PDF
471-485
Lisa Lusiana, Gimin Gimin, Sumarno Sumarno
PDF
486-497
Romadina Permatasari, Gusnardi Gusnardi, RM Riadi
PDF
498-512
Charles Charles, Srikartikowati Srikartikowati, R.M Riadi
PDF
513-520
Santi Rahmawati, Henny Indrawati, Gani Haryana
PDF
521-535
Robbi Satria Pratama, Gimin Gimin, Hardisem Syabrus
PDF
536-544
Tati Martiningsih, Syakdanur Nas, Mujiono Mujiono
PDF
545-558

Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Imam Fatoni, Hambali Hambali, Gimin Gimin
PDF
1-13
Yuhartika Aprilianti, Hambali Hambali, Haryono Haryono
PDF
14-23
Dormina Dormina, Hambali Hambali, Supentri Supentri
PDF
24-36
Mirfayanti Mirfayanti, Gimin Gimin, Supentri Supentri
PDF
37-50
Thesy Mersury, Zahirman Zahirman, Jumili Arianto
PDF
51-62
Yusni Wati, Ahmad Eddison, Supentri Supentri
PDF
63-75
Aditya Putra Gumesa, Sri Erlinda, Zahirman Zahirman
PDF
76-89
Nurul Hasanah, Gimin Gimin, Hambali Hambali
PDF
90-100
Tri Handayani, Gimin Gimin, Jumili Arianto
PDF
101-115
Wiyona Efrianti Ariastu, Gimin Gimin, Jumili Arianto
PDF
116-127
Asriatul Rahma, Sri Erlinda, Supentri Supentri
PDF
128-141
Indah Apritasari, Sri Erlinda, Jumili Arianto
PDF
142-157
Lara Sari Wanti, Ahmad Eddison, Supentri Supentri
PDF
158-168
Rico Ramadhani, Hambali Hambali, Ahmad Eddison
PDF
169-180
Merita Dewi, Gimin Gimin, Supentri Supentri
PDF
181-192
Rizki Handayani Sinulingga, Gimin Gimin, Supentri Supentri
PDF
193-207
Desti Handayani, Ahmad Eddison, Haryono Haryono
PDF
208-215
Nurul Hidayah, Hambali Hambali, Haryono Haryono
PDF
216-224
Lena Lena, Zahirman Zahirman, Supentri Supentri
PDF
225-235
Muhammad Maftuh Al Faqih, Zahirman Zahirman, Ahmad Eddison
PDF
236-244
Isti Syahfitri, Sri Erlinda, Jumili Arianto
PDF
245-259
Sri Wahyuni, Hambali Hambali, Jumili Arianto
PDF
260-271
Dini Afriani, Zahirman Zahirman, Jumili Arianto
PDF
272-282
Akmal Hamzah, Zahirman Zahirman, Haryono Haryono
PDF
283-292
Fauzi Fauzi, Sri Erlinda, Haryono Haryono
PDF
293-307
Tuti Oktafiani, Zahirman Zahirman, Supentri Supentri
PDF
308-321

Pendidikan Sejarah

Nurul Aisyah Febriani, Bedriati Ibrahim, Bunari Bunari
PDF
1-10
Bella Faniza Surya, Isjoni Isjoni, Tugiman Tugiman
PDF
11-22
Aisyah Nur Hanifah, Isjoni Isjoni, Tugiman Tugiman
PDF
23-32
Suni Hartini, Ridwan Melay, Tugiman Tugiman
PDF
33-44
Refligy Yulia Fitri, Bedriati Ibrahim, Ridwan Melay
PDF
45-52
Masyitah Masyitah, Bedriati Ibrahim, Ridwan Melay
PDF
53-61
M.Rezeki Mauliddin, Ridwan Melay, Bunari Bunari
PDF
62-72
Rafina Ria Sari, Bedriati Ibrahim, Ridwan Melay
PDF
73-83
Jones Harun Simanjuntak, Ridwan Melay, Tugiman MS Tugiman MS
PDF
84-94
Siti Nur, Bedriati Ibrahim, Ridwan Melay
PDF
95-108
Shinta Afrima, Ridwan Melay, Bunari Bunari
PDF
109-118
Ricko Rahmad, Ridwan Melay, Bunari Bunari
PDF
119-126
SETYAWATI SETYAWATI, Prof. Dr. Isjoni, M.Si isjoni, bedriatiibrahim@gmail.com ibrahim
PDF
127-137
YUSNI FAHMI FAHMI, Prof. Dr. Isjoni, M.Si isjoni, Bunari, S.Pd M.Si BUNARI
138-149
Caca Satria Vanbudi Vanbudi, Isjoni, M.Si Isjoni, Bedriati Ibrahim, M.Si Ibrahim
PDF
150-159
Mutmainah Mutmainah, Ridwan Melay, Bunari Bunari
PDF
160-169
Nurliza Sembiring, Isjoni Isjoni, Tugiman Tugiman
PDF
170-181
Restu Wulandari, Ridwan Melay, Tugiman Tugiman
PDF
182-193
Rustalena Rustalena, Bedriati Ibrahim, Bunari Bunari
PDF
194-203
Zulkifli Riswaldy, Isjoni Isjoni, Bedriati Ibrahim
PDF
204-214
Faisal Faisal, Isjoni Isjoni, Bedriati Ibrahim
PDF
215-225
Ayu Utari Marwanti, Bedriati Ibrahim, Ridwan Melay
PDF
226-234
Dea Andhiny, Isjoni Isjoni, Bedriati Ibrahim
PDF
235-244
Rezky Aditiya, Bedriati Ibrahim
PDF
245-254
Zhila Tahta Arzyka, Isjoni Isjoni, Bunari Bunari
PDF
255-268
Siti Ardiantari, Isjoni Isjoni, Bunari Bunari
PDF
269-283
Yulia Gustina, Ridwan Melay, Tugiman Tugiman
PDF
284-294
Fransiska Ima Kulada Kefi, Isjoni Isjoni, Ridwan Melay
PDF
295-304
Nuzu Chairu Akbar, Ridwan Melay, Bunari Bunari
PDF
305-316
Resti Damayanti, Isjoni Isjoni, Tugiman Tugiman
PDF
317-327
Yuresha Febrianti Fahmi, Ridwan Melay, Bunari Bunari
PDF
328-337
Nurbani Nurbani, Ridwan Melay, Bunari Bunari
PDF
338-350
Tri Hartono, Ridwan Melay, Bunari Bunari
PDF
351-362
Muhamat Ali, Ridwan Melay, Bunari Bunari
PDF
363-376
Putri Lestari, Ridwan Melay, Tugiman Tugiman
PDF
377-386
M. Ridwan M. Ridwan, Isjoni Isjoni, Bedriati Ibrahim
PDF
387-395
Dizi Papila Pertiwi, Isjoni Isjoni, Bedriati Ibrahim
PDF
396-405
Aidil Febriansyah, Bedriati Ibrahim, Bunari Bunari
PDF
406-415
Nurhasanah Nurhasanah, Isjoni Isjoni, Asril Asril
PDF
416-425
Said Janatun Naim, Isjoni Isjoni, Asril Asril
PDF
426-433
Siska Puspita Sari, Bedriati Ibrahim, Tugiman Tugiman
PDF
434-440
Nurmahfuzah Nurmahfuzah, Isjoni Isjoni, Tugiman Tugiman
PDF
441-449
Nugrah Maulidia, Isjoni Isjoni, Tugiman Tugiman
PDF
450-459
Cifta Ayu Olisstiowati, Bedriati Ibrahim, Tugiman Tugiman
PDF
460-506
Debora Natalia R, Isjoni Isjoni, Tugiman Tugiman
PDF
507-514

Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia

Siti Kurniati, Mangatur Sinaga, Hadi Rumadi
PDF
1-10
Yuliana Yuliana, Syafrial Syafrial, Hadi Rumadi
PDF
11-19
Karimatuzzahra Karimatuzzahra, Syafrial Syafrial, Elmustian Elmustian
PDF
20-28
Rizca Amelia, Elmustian Elmustian, Syafrial Syafrial
PDF
29-37
Rani Pravita, Charlina Charlina, Syafrial Syafrial
PDF
38-47
Nada Utari, M. Nur Mustafa, Syafrial Syafrial
PDF
48-61
Rani Hidayati, Elmustian Elmustian, Mangatur Sinaga
PDF
62-70
Adib Alfalah, Elmustian Elmustian, Syafrial Syafrial
PDF
71-79
Ela Karlinda, M. Nur Mustafa, Mangatur Sinaga
PDF
80-91
Islamidina Z Islamidina Z, Elmustian Elmustian, Charlina Charlina
PDF
92-102
Rijel Novia, Auzar Auzar, Hasnah Faizah
PDF
103-117
Muhammad Rafi, Charlina Charlina, Hadi Rumadi
PDF
118-129
Dina Zulfri Yanti, Hasnah Faizah, Charlina Charlina
PDF
130-139
Khairil Fauzan, Mangatur Sinaga, Hermandra Hermandra
PDF
140-147
Ilmy Mulky Muzny, Syafrial Syafrial, Elmustian Elmustian
PDF
148-156
Ulfa Wahyuni, Syafrial Syafrial, Elmustian Elmustian
PDF
157-164
Salman Alfarisi, Charlina Charlina, Hermandra Hermandra
PDF
165-171
Rini Trisda Apriliani, Abdul Razak, Syafrial Syafrial
PDF
172-182
Rapikawati Rapikawati, Charlina Charlina, Nursal Hakim
PDF
183-194
Diana Stuti, Abdul Razak, Mangatur Sinaga
PDF
195-205
Tiara Dwi Permana, Nursal Hakim, Elmustian Rahman
PDF
206-216
Tio Bungani Artha Lestari Sihite, Charlina Charlina, Mangatur Sinaga
PDF
217-226
deci lestari, M.Nur Mustafa, Elmustian Elmustian
PDF
227-234
Wirdatul Jannah, Auzar Auzar, Mangatur Sinaga
PDF
235-241
Ulfa Wahyuni, Syafrial Syafrial, Elmustian Elmustian
PDF
242-250
Novriadi Oktavian, Syafrial Syafrial, Elmustian Elmustian
PDF
262-273
Rani Noviadasari, Charlina Charlina, Hadi Rumadi
PDF
274-284
Fathia Roifah, Elmustian Elmustian, Syafrial Syafrial
285-293
Murni Murni, Abdul Razak, Nursal Hakim
PDF
294-300
Tiara Paramita Kurnia, Abdul Razak, Nursal Hakim
PDF
301-311
Puja Nur Ayu, M. Nur Mustafa, Abdul Razak
PDF
312-322
Agatha Sella Angraeni, Abdul Razak, Nursal hakim
PDF
323-332
Suci Pebrian Sari, Abdul Razak, Nursal Hakim
PDF
333-343
Novia Fahronnisya, Mangatur Sinaga, Dudung Burhanudin
PDF
344-356
Tania Kasanty Guntari, Hermandra Hermandra, Abdul Razak
PDF
357-367
Trisintya Lesdinarty, M. Nur Mustafa, Abdul Razak
PDF
368-379
Nova Irma Rahayu, Auzar Auzar, Elmustian Elmustian
PDF
380-392
Susantiyah Susantiyah, Auzar Auzar, Hermandra Hermandra
PDF
393-405
Eka Pani Novirna, Auzar Auzar, Mangatur Sinaga
PDF
406-416
Luki Aswar, Elmustian Elmustian, Syafrial Syafrial
PDF
417-426

Pendidikan Bahasa Inggris

Elna Riptin, Fadly Azhar, Fahri Ras
PDF
1-7
Fitri Ayu Herfaini, Atni Prawati, Novitri Novitri
PDF
8-15
Sista Khairunnisa, Erni Erni, Masyhur Masyhur
PDF
16-22
Miftahul Jannah, Fadly Azhar, M Syarfi M Syarfi
PDF
23-32
Gusni Nur Asmita, Fakhri Ras, Masyhur Masyhur
PDF
33-42
Rischa Mifta, Eliwarti Eliwarti, Jis Mulatif
PDF
43-53
Siska Siska, Eliwarti Eliwarti, Afrianto Afrianto
PDF
54-61
Roby Alfahri, Dahnilsyah Dahnilsyah, Syarfi Syarfi
PDF
62-71
Adrian Marzuki, Dahnilsyah Dahnilsyah, M Syarfi
PDF
72-79
Nurul Fitriah, Fadly Azhar, Masyhur Masyhur
PDF
80-87
Arinda Arum Maqfira, Supriusman Supriusman, M. Syarfi
PDF
88-95
Adel Ridarta, Fadly Azhar, Eliwarti Eliwarti
PDF
96-105
Nurmi Lillah, Mahdum Mahdum, Supriusman Supriusman
PDF
106-113
Mulya Putri Handayani, Fadly Azhar, Fakhri Ras
PDF
114-122
Lengria Phahesya Dilloka, Marzuki Marzuki, Afrianto Afrianto
PDF
123-131
Resi Novalia, Fadly Azhar, M Syarfi M Syarfi
PDF
132-141
Koko Silaban, Danilsyah Danilsyah, Masyhur Masyhur
PDF
142-151
Risti Ayu Putri, Rumiri Aruan, Novitri Novitri
PDF
152-158
Nolanda Riatie, Dahnilsyah Dahnilsyah, Marzuki Marzuki
PDF
159-169
Ami Khairita Ramlis, Hadriana Hadriana, M. Syarfi
PDF
170-183
Mery Aprillia, Jismulatif Jismulatif, Marzuki Marzuki
PDF
184-194
Nurul Ainain, Dahnilsyah Dahnilsyah, M. Syarfi
PDF
195-207
Fitri Lestari, Fadly Azhar, Masyhur Masyhur
PDF
208-216
Fitri Lestari, Fadly Azhar, Masyhur Masyhur
PDF
208-216
Tri Wahyuni, Atni Prawati, Fadly Azhar
PDF
217-225
Paramitha Anggraini, Marzuki Marzuki, Dahnilsyah Dahnilsyah
PDF
226-233
Ranti Hardita, Jismulatif Jismulatif, Masyhur Masyhur
PDF
234-241
Syadza Adila Putri, Hadriana Hadriana, Masyhur Masyhur
PDF
242-251
Aghnia Aristya Riandini, Erni Erni, Novitri Novitri
PDF
252-263
Aulia Andhini, Dahnilsyah Dahnilsyah, Marzuki Marzuki
PDF
264-272
Windi Mei Syaputri, Supriusman Supriusman, Dahnilsyah Dahnilsyah
PDF
273-280
Shinta Rizola, Tri Indah Purwanti, Novitri Novitri
PDF
281-294
Rahma Yeni, Indah Tri Purwanti, Marzuki Marzuki
PDF
295-302
Rio Saputra Harkoni, Rumiri Rotua Aruan, Erni Erni
PDF
303-313
Khairul Umam, Fadly Azhar, Erni Erni
PDF
314-324
Sri Devi, Eliwarti Eliwarti, Dahnilsyah Dahnilsyah
PDF
325-333

Pendidikan Matematika

Andini Leona Suhardi, Putri Yuanita, Suhermi Suhermi
PDF
1-14
Khosicha Oktari Putdawa, Susda Heleni, Titi Solfitri
15-25
Nona Oktaviani, Sehatta Saragih, Susda Heleni
PDF
26-36
Mia Septiani Putri, Putri Yuanita, Maimunah Maimunah
PDF
37-48
Wimvy Tri Wulandari, Sakur Sakur, Jalinus Jalinus
PDF
49-61
Febrina Ramadhani, Rini Dian Anggraini, Elfis Suanto
PDF
62-73
Miftahul Husna, Kartini Kartini, Atma Murni
PDF
74-88
Meydia Rahmi, Rini Dian Anggraini, Susda Heleni
PDF
89-102
Eka Fitri Arum, Zuhri Zuhri, Rini Dian Anggraini
PDF
103-115
Meldha Rizkiani, Rini Dian Anggraini, Zuhri Zuhri
PDF
116-129
Alvini Lestari, Rini Dian Anggraini, Zulkarnain Zulkarnain
PDF
130-143
Ardilo Indragita, Sehatta Saragih, Putri Yuanita
PDF
144-155
Shinta Purnama Sari, Sakur Sakur, Jalinus Jalinus
PDF
156-167
Suriyati Suriyati, Jalinus Jalinus, Susda Heleni
PDF
168-178
Ike Nurhidayah Judtianti, Armis Armis, Maimunah Maimunah
PDF
179-193
Antin Nisa Siswika, Syofni Syofni, Sakur Sakur
PDF
194-205
Tiara Rubiandar, Yenita Roza, Putri Yuanita
PDF
206-219
Yulia Hasanah, Syofni Syofni, Syarifah Nur Siregar
PDF
220-230
Rio Kurniawan, Yenita Roza, Nahor Murani Hutapea
PDF
231-243
Sartika Ardina, Atma Murni, Syarifah Nur Siregar
PDF
244-255
Siti Aisyah Syahrul, Atma Murni, Syarifah Nur Siregar
PDF
256-267
Suzana Suzana, Kartini Kartini, Titi Solfitri
PDF
268-282
R.Iska Meili Putri, Maimunah Maimunah, Suhermi Suhermi
PDF
283-299
Anisa Shaliha, Syofni Syofni, Syarifah Nur Siregar
PDF
300-310
Diant Ratna Andhyka Sari, Zulkarnain Zulkarnain, Syofni Syofni
PDF
311-324
Frysca Priastiwi, Atma Murni, Titi Solfitri
PDF
325-337
Afni Randa Mustiana, Zuhri Zuhri, Titi Solfitri
PDF
338-352
Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi, Zulkarnain Zulkarnain, Yenita Roza
PDF
353-366
Dafid Arianto, Susda Heleni, Armis Armis
PDF
367-380
Lona Sari, Zulkarnain Zulkarnain, Putri Yuanita
PDF
381-392
Devi Septianita, Elfis Suanto, Susda Heleni
PDF
393-405
Rodliah Hanum, Yenita Roza, Kartini Kartini
PDF
406-418
Anita Anita, Jalinus Jalinus, Atma Murni
PDF
419-431
Imelda Dwiguna, Maimunah Maimunah, Putri Yuanita
PDF
432-444
Suri Srima Eled, Susda Heleni, Jalinus Jalinus
PDF
445-455
Titi Andri, Jalinus Jalinus, Susda Heleni
PDF
456-468
Putri Khairani, Susda Heleni, Zuhri Zuhri
PDF
469-481
NADIA SAFHIRA, JALINUS JALINUS, SUHERMI SUHERMI
PDF
482-494
Silvia Yohana Sitanggang, Zulkarnain Zulkarnain Zulkarnain, Elfis Suanto Suanto
PDF
495-504
Azifa Tilla, Titi Solfitri, Rini Dian Anggraini
PDF
505-517

Pendidikan Biologi

Anisa Fitriya, Yustina Yustina, Imam Mahadi
PDF
1-15
Nadia Nadia, Evi Suryawati, Marinani Natalina
PDF
16-30
Annisa Gusri Tamara, Yustina Yustina, Yuslim Fauziah
PDF
31-45
Fitri Rezki Amaliah, Darmawati Darmawati, Wan Syafi’i
PDF
46-60
Destati Simanjuntak, Yuslim Fauziah, Darmawati Darmawati
PDF
61-70
Aulia Winnas, Yuslim Fauziah, Fitra Suzanti
PDF
71-79
Miratussholeha Miratussholeha, Darmawati Darmawati, Sri Wulandari
PDF
80-92
Dea Yennisa, Mariani Natalina L, Evi Suryawati
PDF
93-107
Romaito Sihotang, Yuslim Fauziah, Elya Febrita
PDF
108-116
Devi Octavia Pratiwi, Mariani Natalina L, Yuslim Fauziah
PDF
117-127
Tri Ayuni Kumalasari, Darmawati Darmawati, Evi Suryawati
PDF
128-140
Resty Ayu Amelia, Mariani Natalina, Darmadi Darmadi
PDF
141-152
Annisa Pusvita Sari, Mariani Natalina, Darmadi Darmadi
PDF
153-167
Bayu Fernando, Arnentis Arnentis, Mariani NL
PDF
168-178
Desi Puspitasari, Yuslim Fauziah, Mariani Natalina L
PDF
179-191
Yunita Sari, Yuslim Fauziah, Mariani Natalina L
PDF
192-203
Annajmu Sasna Junaidi, Imam Mahadi, Nursal Nursal
PDF
204-211
Fransiska Flonia, Suwondo Suwondo, Irda Sayuti
PDF
212-223
Laila Turrahmah, Yustina Yustina, Darmadi Darmadi
PDF
224-232
Wulan Sari, Imam Mahadi, Sri Wulandari
PDF
233-243

Pendidikan Fisika

Ririn Rahmadani, Zuhdi Maaruf, Nur Islami
PDF
1-14
Rahma Juwita, Mitri Irianti, Muhammad Sahal
PDF
15-24
Riga Riga, Azhar Azhar, Zuhdi Zuhdi
PDF
25-32
Siti Nurhasanah, Azizahwati Azizahwati, M. Nor
PDF
33-41
Sutan Mangamar, Fakhruddin Fakhruddin, Hendar Sudrajad
PDF
42-52
M Rahmad, M Rahmad, Muhammad Syafi’i
PDF
53-62
Noer Iskandar, Yennita Yennita, Muhammad Syafi’i
PDF
63-78
Cici Eka Aryanti, Hendar Sudrajad, Muhammad Sahal
PDF
79-86
Januarti Januarti, M. Rahmad M. Rahmad, M. Syafi'i M. Syafi'i
PDF
87-96
Diana Atika, M. Nor, Yennita Yennita
PDF
97-109
Oktabella Regina, Fakhruddin Fakhruddin, Hendar Sudrajad
PDF
110-120
Nisa Febriana, Fakhruddin Fakhruddin, Azhar Azhar
PDF
121-130
Cici Nurfitasari, Mitri Irianti, M. Sahal
PDF
131-142

Pendidikan Kimia

Peggi Rivia Mahesa, Susilawati Susilawati, Johni Azmi
PDF
1-12
Nora Yulita, Jimmi Copriady, Abdullah Abdullah
PDF
13-23
Marhaini Rahmi, Erviyenni Erviyenni, Asmadi M Noer
PDF
24-34
Nurfadhillah Nurfadhillah, Asmadi M Noer, Erviyenni Erviyenni
PDF
35-47
Sarah Gusma, Betty Holiwarni, Johni Azmi
PDF
48-60
Habibina Nora Tudini, Erviyenni Erviyenni, Jimmi Copriady
PDF
61-71
Ilyana Ilyana, Johni Azmi, Betty Holiwarni
PDF
72-82
Novilia Novilia, Betty Holiwarni, Abdullah Abdullah
PDF
83-93
Andhini Safira Amanda, Betty Holiwarni, Herdini Herdini
PDF
94-102
Fitria Nurhidayah, Maria Erna, Asmadi M.Noer
PDF
103-113
Devi Raini, R. Usman Rery, Johni Azmi
PDF
114-123
Safna Nur Afiana, R.Usman Rery, Johni Azmi
PDF
124-133
Nurul Hanifah, Johni Azmi, Sri Haryati
PDF
134-142
Rahma Putri, Elva Yasmi, Asmadi M Noer
PDF
143-151

Pendidikan Luar Sekolah

Aza Juliansyah Putra, Daeng Ayub Natuna, Said Suhil Achmad
PDF
1-10
Doni Lagoda Manurung, Sumardi Sumardi, Jasfar Jas
PDF
11-18
B.Gusti Er Dola, Titi Maemunaty, Widiastuti Widiastuti
PDF
19-30
Ayu Sri Devi, Wilson Wilson, Widiastuti Widiastuti
PDF
31-43
Dhiny Vitraningsih, Titi Maemunaty, Wilson Wilson
PDF
44-54

Pendidikan Bahasa Jepang

Winda Friska Leoni, Hadriana Hadriana, Nana Rahayu
PDF
1-11
Rizcha Retna Diah, Arza Aibonotika, Hana Nimashita
12-24
Kiki Suraya, Hermandra Hermandra, Nana Rahayu
PDF
25-33
Lailasari Lailasari, Hermandra Hermandra, Hana Nimashita
PDF
34-44
Melyana Sari, Hadriana Hadriana, Nana Rahayu
PDF
45-56
Ewida Ningsih, Arza Aibonotika, Hana Nimashita
PDF
57-65
Nila Septiani, Hadriana Hadriana, Nana Rahayu
PDF
66-78
Roni Fajri, Arza Aibonotika, Nana Rahayu
PDF
79-87
Ghea Rizky Ananda, Arza Aibonotika, Hana Nimashita
PDF
88-97
Ulfah Mashfufah, Arza Aibonotika, Hana Nimashita
PDF
98-108
Ulfah Mashfufah, Arza Aibonotika, Hana Nimashita
PDF
98-108

Bimbingan Dan Konseling

Rio Sardi, Zulfan Saam, Tri Umari
PDF
1-10
Nurdian Ningsih, Zulfan Saam, Donal Donal
PDF
11-20
Okta Nila Yanda, Tri Umari, Zulfan Saam
PDF
21-31
Siti Rahmawati, Tri Umari, Syahrilfuddin Syahrilfuddin
PDF
32-42
Dwi Novita Fani, Zulfan Saam, Tri Umari
PDF
43-53
Aulawi Gunawati, Zulfan Saam, Tri Umari
PDF
54-64
Fitri Rahmadani, Rosmawati Rosmawati, Zulfan Saam
PDF
65--74
Eko Dirmayanto, Zulfan Saam, Syahrilfuddin Syahrilfuddin
PDF
75-84
Saniah Hidayani, Zulfan Saam, Siska Mardes
PDF
85-96
Aidila Fitri, Zulfan Saam, Elni Yakub
PDF
97-108
Nur Hasanah, Tri Umari, Elni Yakub
PDF
109-119
Ade Mahalia Agustin, Raja Arlizon, Donal Donal
PDF
120-130
Regina Claudy Wardhani, syahrilfuddin syahrilfuddin, rosmawati rosmawati
PDF
131-140
Nadia Putri, Tri Umari, Zulfan Saam
PDF
141-151
Nurhapizah Nurhapizah, Zulfan Saam, Roby Maiva Putra
PDF
152-162
Uci Mahrani, Elni Yakub, Tri Umari
PDF
163-172
Helmida Yani, Rosmawati Rosmawati, Roby Maiva Putra
PDF
173-181
Yoan Pratiwi, Putri Umari, Elni Yakub
PDF
182-191
Sri Rizky Rahayu, Raja Arlizon, Roby Maiva Putra
PDF
192-201
Silvia Ulfa, Elni Yakub, Rosmawati Rosmawati
PDF
202-212
Elisa Elisa, Rosmawati Rosmawati, Tri Umari
PDF
213-221
Rusliyana Rusliyana, Tri Umari, Siska Mardes
PDF
222-232
Rusliyana Rusliyana, Tri Umari, Siska Mardes
PDF
222-232
Ayu Sariani, Raja Arlizon, Siska Mardes
PDF
233-242
Khairul Maulana, Elni Yakub, Siska Mardes
PDF
243-253
Meidil Suhadi, Rosmawati Rosmawati, Siska Mardes
PDF
254-264
Agis Marisyah, Raja Arlizon, Donal Donal
PDF
265-273
Diera Sintia, Raja Arlizon, Siska Mardes
PDF
274-283
Ramja Ningsih, Putri Umari, Donal Donal
PDF
284-294
Galuh Ratna Handari, Rosmawati Rosmawati, Roby Maiva Putra
PDF
295-299
Rahma Pertiwi, Rosmawati Rosmawati, Elni Yakub
PDF
300-309
Sri Noviarti Rusdi, Elni Yakub, Zulfan Saam
PDF
310-319
Nini Andrayani, Zulfan Saam, Rosmawati Rosmawati
PDF
320-329
Tumiur Napitu, Elni Yakub, Tri Umari
PDF
330-241
Siti Hutami, Elni Yakub, Syahrilfuddin Syahrilfuddin
PDF
242-252
Rizka Amiriza, Tri Umari, Syarilfiddin Syarilfiddin
PDF
253-261

Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan

Muhammad Rifki, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
1-14
Joko Suprianto, Slamet Slamet, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
15-27
Jefrianto Jefrianto, Zainur Zainur, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
28-39
Syam Surya Rocky, Slamet Slamet, Ardiah Juita
PDF
40-54
Esiska Yanirma, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
55-67
Ardi Pranata, Zainur Zainur, Aref Vai
PDF
68-81
Intan Sri Herdianti, Zainur Zainur, Ni Putu Nita Wijayati
PDF
82-96
Rizky Rizaldo, Ramadi Ramadi, Ardiah juita
PDF
97-107
Ahmad Arif, Slamet Slamet, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
108-120
Syaiful Efendi, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
121-135
Odi Alfath, Zainur Zainur, Aref Vai
PDF
136-145
Suparni Yati, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
146-158
M. Zam Zami, Zainur Zainur, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
159-170
Ardi Ansyah Saputra, Ramadi Ramadi, Zainur Zainur
PDF
171-181
Siti Kusniah, Zainur Zainur, Aref Vai
PDF
182-193
Zulfahri Hardi, Zainur Zainur, Ardiah Juita
PDF
194-206
Hafitri Hafitri, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
207-216
M. Fadhli Syafron, Ramadi Ramadi, Aref Va’i
PDF
217-224
Heza Hartoyo, Ramadi Ramadi, NI Putu Nita Wijayanti
PDF
225-237
Ahmad Muhklasin, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
238-250
Salfet Ali Sidiq, Zainur Zainur, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
251-264
dedy sepriwandi, zainur zainur, ni putu Nita Wijayanti
PDF
265-278
Siti Kurniati Utami, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
279-292
M. Irvan Ramadan, Ramadi Ramadi, Ardiah Juita
PDF
293-304
Yuskri Akbar, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
305-317
Joni Iskandar, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
318-327
Dama Indriyana, Zainur Zainur, Aref Vai
PDF
328-339
Muhammad Irfan, Zainur Zainur, Aref Vai
PDF
340-350
Mei Dewi Herianti Tambunan, Ramadi Ramadi, Aref Va’i
PDF
351-363
Wirvansuseno Wirvansuseno, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
364-376
Romanto Romanto, Slamet Slamet, Agus Sulastio
PDF
377-386
Ahmad Zulfahmi, zainur Zainur, Agus Sulastio
PDF
387-395
Afif Simbara, Ramadi Ramadi, Ardiah Juita
PDF
396-404
Afrizul Mz, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
405-417
Ahmad Syukur Sitepu, Zainur Zainur, Agus Sulastio
PDF
418-430
Muslima Muslima, zainur Zainur, Agus Sulastio
PDF
431-442
Rexi Hadi Eka Putra, Slamet Slamet, Ardiah Juita
PDF
443-457
Fajri Yulhan, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
458-470
Ramadania Ramadania, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
471-482
Fitra Illahi, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
483-495
Zulmardian Alfi, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
496-508
Satria Tubagus, Zainur Zainur, Ardiah Juita
PDF
509-520
Angga Buswira Yanto, Slamet Slamet, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
521-530

Pendidikan Anak Usia Dini

Karmilawati Karmilawati, Ria Novianti, Hukmi Hukmi
PDF
1-13
Erma Sumiati, Ria Novianti, Febrialismanto Febrialismanto
PDF
14-26
Novi Anugrah Putri, Ria Novianti, Devi Risma
PDF
27-38
Hasnita Hasnita, Daviq Chairilsyah, Enda Puspitasari
PDF
39-51
Ulfat Sakina, Ria Novianti, Enda Puspitasari
PDF
52-65
Elita Cahyani, Ria Novianti, Enda Puspitasari
PDF
66-78
Riris Febrina Sitorus, Devi Risma, Yeni Solfiah
PDF
79-93
Esah Vebriana, Ria Novianti, Enda Puspitasari
PDF
94-108
Suci Pratiwi Asril, Daviq Chairilsyah, Hukmi Hukmi
PDF
109-222
Destriya Andriani, Ria Novianti, Devi Risma
PDF
223-236
Sizka Nofryani, Ria Novianti, Daviq Chairilsyah
PDF
237-249
Wita Sari, Daviq Chairilsyah, Yeni Solfiah
PDF
250-264
Gessi Firdawati, Devi Risma, Yeni Solfiah
PDF
265-279
Lestari Kurnianti, Rita Kurnia, Zulkifli N Zulkifli N
PDF
280-293
Nuri Sulistiyani, Daviq Chairilsyah, Zulkifli N Zulkifli N
PDF
103-116
Melya Nopri Sastra, Rita Kurnia, Febrialismanto Febrialismanto
PDF
117-131
Mira Handayani, Ria Novianti, Devi Risma
PDF
132-143
Diah Ayu Rahmadini, Ria Novianti, Yeni Solfiah
PDF
144-156
Sri Aflianna Hasibuan, Daviq Chairilsyah, Febrialismanto Febrialismanto
PDF
157-165
Rika Hestia Marlisa, Rita Kurnia, Hukmi Hukmi
PDF
166-176
Gita Riskia Ardini, Devi Risma, Febrialismanto Febrialismanto
PDF
177-187
Juli Ana Sianturi, Daviq Chairilsyah, Hukmi Hukmi
PDF
188-194
Vina Oktavianti, Zulkifli N Zulkifli N, Febrialismanto Febrialismanto
195-202
Devi Purnama Sari, Zulkifli N, Enda Puspitasari
PDF
203-217
Ratnawati Ratnawati, Zulkifli N, Enda Puspitasari
PDF
218-232
Nadia Nadia, Devi Risma, Hukmi Hukmi
PDF
233-244
Fitri Fitri, Zulkifli Zulkifli, Enda Puspitasari
PDF
245-256
Zulfa Reni, Zulkifli Zulkifli, Febrialismanto Febrialismanto
PDF
257-269
Surya Puspita Darma, Zulkifli N, Devi Risma
PDF
270-282
Dila Nopriliani, Ria Novianti, Febrialismanto Febrialismanto
PDF
283-297
Rosauli Rosauli, Zulkifli Zulkifli, Febrialismanto Febrialismanto
PDF
298-308
Selvina Maret, Daviq Chairilsyah, Devi Risma
PDF
309-322
Khairun Nisa, Zulkifli N Zulkifli N, Yeni Solfiah
PDF
323-336
Nofia Rahyefi Atmeirida, Daviq Chairilsyah Chairilsyah, Yeni Solfiah
PDF
337-350
Siti Qomariah, Devi Risma, Ria Novianti
PDF
351-363
Ayu Oktafia, Daviq Chairilsyah, Ria Novianti
PDF
364-377
Mastina Nova, Ria Novianti, Febrialismanto Febrialismanto
PDF
378-392
Khairun Nisa, Zulkifli N, Hendar puspitasari
PDF
393-405
Pauziana Pauziana, Zulkifli N, Endah Puspitasari
PDF
406-416
Eva Nita, Devi Risma, Zulkifli N Zulkifli N
PDF
417-429
Riti Parwati, Devi Risma, Rita Kurnia
PDF
430-444
Sa’adiyah Sa’adiyah, Ria Novianti, Hukmi Hukmi
PDF
445-458
Yasyintha Hulfah, Devi Risma, Hukmi Hukmi
PDF
459-470
Wanda Mingga Pangarti, Daviq Chairilsyah, Febrialismanto Febrialismanto
PDF
471-482
Zuansi Putra Sibarani, Devi Risma, Daviq Chairilsyah
PDF
483-496
Dessy Aspira, Devi Risma, Zulkifli N
PDF
497-511

Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Leica Oktaviani, Gustimal Witri, Zariul Antosa
PDF
1-13
Sufitri Indah Iswari, Gustimal Witri, Lazim N Lazim N
PDF
14-25
Siti Sarah, Gustimal Witri, Eddy Noviana
PDF
26-34
Monalisa S, Eddy Noviana, Lazim N
PDF
35-45
Kasniwati Kasniwati, Eddy Noviana, Zufriady Zufriady
PDF
46-57
Runi Santika, Syahrilfuddin Syahrilfuddin, Zufriady Zufriady
PDF
58-70
Diana Putri Sari, Eddy Noviana, Syahrilfuddin Syahrilfuddin
PDF
58-68
Sayyidah Raihaninur, Otang Kurniaman, Eddy Noviana
PDF
69-82
Sunika Arista, Gustimal Witri, Lazim N Lazim N
PDF
83-93
Desma Fujy HarLonny, Syahrilfuddin Syahrilfuddin, Guslinda Guslinda
PDF
94-102
Tika Ryani, Gustimal Witri, Lazim N Lazim N
PDF
103-112
Sandy Yulianti, Jaya Adi Putra, Zariul Antosa
PDF
113-122
Muhammad Yunus, Eddy Noviana, Lazim N Lazim N
PDF
123-132

Kepelatihan Olahraga

Arif Setiawan, zainur Zainur, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
1-10
Harry Permana, Slamet Slamet, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
11-21
Mezra Deswanti, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
22-32
M. Abdi Dimas Prayitno, Ramadi Ramadi, Ardiah Juita
PDF
33-42
Ahmad Sobirin, Zainur Zainur, Agus Sulastio
PDF
43-51
Muhammad Sukri, Zainur Zainur, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
52-59
Rahmat Syarif, Zainur Zainur, Ardiah Juita
PDF
60-70
M. Hafirul M. Hafirul, Zainur Zainur, Ardiah Juita
PDF
71-81
Abdur Rahim, Slamet Slamet, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
82-88
Ramayuliardi Ramayuliardi, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
89-99
Desi Selpitri, Ramadi Ramadi, Ardiah Juita
PDF
100-111
Dodo Heriansyah, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
112-123
anonim martila, zainur zainur, agus sulastio
PDF
124-134
Suci Pamalo, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
135-145
ramsyuren putra sirait, slamet slamet, ni putu nita wijayanti
PDF
146-154
Rinaldo Agus H Sinaga, Slamet Slamet, Ni Putu Putu Nita Wijayanti
PDF
155-164
Muhammad Suhairi, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
165-175
Agus Ismanto, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
176-186
Agus Wiranata, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
187-198
Trysha Mutiarani Yonri, Ramadi Ramadi, Agus Sulastio
PDF
199-208
Maria Puspa Rija, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
209-219
Riswandi Riswandi, Zainur Zainur, Agus Sulastio
PDF
220-229
Randa Saputra Alcahyadi, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
230-240
Suherwan Zaputra, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
241-250
Haris Hami Meagalky, Ramadi Ramadi, Ardiah Juita
PDF
251-263
Minal Uyun, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
264-274
Wisnu Rahmat Dewantara, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
275-285
Zulhamsyah Zulhamsyah, Slamet Slamet, Ardiah Juita
PDF
286-296