Vol 5

Edisi 2 Juli-Desember 2018

Table of Contents

Pendidikan Ekonomi

Ratih Ayuning Chintya, Gimin Gimin, RM Riadi
PDF
1-10
Arni Yuliana T, Suarman Suarman, RM Riadi
PDF
11-18
Welly Edward, Henny Indrawati, Gani Haryana
PDF
19-27
Yosa Susanti, Sumarno Sumarno, Hardisem Syabrus
PDF
28-36
Putri Nurarifa Santri, Suarman Suarman, Sri Kartikowati
PDF
37-46
Ulfa Andrian, Sumarno Sumarno, Suarman Suarman
PDF
47-59
Utari Sonata, Sumarno Sumarno, Hardisem Syabrus
PDF
60-71
Yofi Amaliah, Gimin Gimin, Suarman Suarman
PDF
72-84
Welly Octaviani, Gimin Gimin, Hendripides Hendripides
PDF
85-96
Nuraini Nuraini, Sri Kartikowati, Sumarno Sumarno
PDF
97-104
Pingkan Septhalia, Sumarno Sumarno, Hardisem Syabrus
PDF
105-114
Yundha Ningrum Rizky Utomo, Gimin Gimin, Sumarno Sumarno
PDF
115-125
T.Suhaila T.Suhaila, Henny Indrawati, Hardisem Syabrus
PDF
126-136
Lily Marsita, Sumarno Sumarno, Hardisem Syabrus
PDF
137-145
Dyah Eka Kusumaningtyas, Suarman Suarman, RM Riadi RM Riadi
PDF
146-157
Roma R. Siburian, Makhdalena Makhdalena, R.M Riadi R.M Riadi
PDF
158-169
Ativa Sakhara Fitri, Suarman Suarman, Gani Haryana
PDF
170-177
Thomas Joko Alberto Purba, Makhdalena Makhdalena, Gusnardi Gusnardi
PDF
178-189
Siti Hartini, Suarman Suarman, Sri Kartikowati
PDF
190-199
Alimun Alimun, Caska Caska, Gani Haryana
PDF
200-210
Tin Hardianti, Sri Kartikowati, Gani Haryana
PDF
211-218
Nurul Khairiyah, Henny Indrawati, Gani Haryana
PDF
219-233
Rahmad Ilham, Gimin Gimin, Hendripides Hendripides
PDF
234-246
Nur Oktaviana, Gimin Gimin, Hardisem Syabrus
PDF
247-259
Cynthia Rahmi, Sri Kartikowati, Gani Haryana
PDF
260-274
Tessa Amelya, Sri Kartikowati, Gani Haryana
PDF
275-289
Jasmira Jasmira, Suarman Suarman, Gimin Gimin
PDF
290-299
Intan Permatasari, Makhdalena Makhdalena, Gani Haryana
PDF
300-311
Zuliya Zuliya, Makhdalena Makhdalena, Gimin Gimin
PDF
312-318
Dedek Ramadhan, Gusnardi Gusnardi, RM. Riadi RM. Riadi
PDF
319-331
Fitriatun Fitriatun, Makhdalena Makhdalena, RM. Riadi RM. Riadi
PDF
332-345
Novita Silvia, Suarman Suarman, Sri Kartikowati
PDF
346-355
Nur aini Nur aini, Gusnardi Gusnardi, Hendripides Hendripides
PDF
356-368
Remi Hasfita Yanti, Sri Kartikowati, Suarman Suarman
PDF
369-379
Ermita Rihanda Dachi, Suarman Suarman, Gimin Gimin
PDF
380-392
M Arif, Syakdanur Nas, Gani Haryana
PDF
393-406
Marzalina Marzalina, Henny Indrawati, Hardisem Syabrus
PDF
407-419
Indah Permatasari Putri, Gimin Gimin, Suarman Suarman
PDF
420-430
Hasana Hasana, Sumarno Sumarno, Henny Indrawati
PDF
431-442
Shindi Noviani, Gimin Gimin, Sumarno Sumarno
PDF
443-456
Fatmawati Fatmawati, Gimin Gimin, Suarman Suarman
PDF
457-467
Liza Oktaviana, Sumarno Sumarno, Hardisem Syabrus
PDF
468-479
Sari Saputri, Sri Kartikowati, Hardisem Syabrus
PDF
490-494
Tarida Yuni Arta, Sri Kartikowati, Suarman Suarman
PDF
495-502
Sri Wahyuni, Gimin Gimin, Hendripides Hendripides
PDF
503-515
Ayu Sulistio Wati, Syakdanur Nas, Gimin Gimin
PDF
516-527
Yolani Safitri, Sri Kartikowati, Sumarno Sumarno
PDF
528-541

Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Pahma Herawati, Gimin Gimin, Supentri Supentri
PDF
1-15
Lia Octaviana, Sri Erlinda, Supentri Supentri
PDF
16-29
Sri Wahyuni, Sri Erlinda, Jumili Arianto
PDF
30-44
Sari Zulyanisa, Zahirman Zahirman, Haryono Haryono
PDF
45-56
Idwi Ikhsanes, Zahirman Zahirman, Haryono Haryono
PDF
57-69
Nursatry Ayola, Sri Erlinda, Haryono Haryono
PDF
70-84
Lia Charolina Faizah, Sri Erlinda, Zahirman Zahirman
PDF
85-97
Eva Ria Diana, Gimin Gimin, Haryono Haryono
PDF
98-109
Erlina Suryani, Sri Erlinda, Haryono Haryono
PDF
110-124
Juli Faima, Sri Erlinda, Gimin Gimin
PDF
125-139
Enalia Enalia, Sri Erlinda, Gimin Gimin
PDF
140-154
Santia Ariska Ayu, Gimin Gimin, Supentri Supentri
PDF
155-168
Nurhayati Nurhayati, Hambali Hambali, Supentri Supentri
PDF
169-180
Nomi Destari Sitorus, Hambali Hambali, Haryono Haryono
PDF
181-192
Windi Fitrianti, Gimin Gimin, Haryono Haryono
PDF
193-205
Loly Handriani, Gimin Gimin, Haryono Haryono
PDF
206-220
Renni Panjaitan, Hambali Hambali, Haryono Haryono
PDF
221-232
Putri Dwi Kumala, Sri Erlinda, Gimin Gimin
PDF
233-247
Fitdiya Rizki, Sri Erlinda, Gimin Gimin
PDF
248-262
Siti Aminah, Zahirman Zahirman, Haryono Haryono
PDF
263-273
Siti Amina, Zahirman Zahirman, Supentri Supentri
PDF
274-288
Mery Yanti, Sri Erlinda, Gimin Gimin
PDF
289-303
Eva Arni Salisah, Gimin Gimin, Zahirman Zahirman
PDF
304-338
Gita Prina, Zahirman Zahirman, Jumili Arianto
PDF
339-353
Intan Febriani, Sri Erlinda, Jumili Arianto
PDF
354-366
Apriandi Arifwan, Gimin Gimin, Supentri Supentri
PDF
367-378
Irma Novita Desi, Gimin Gimin, Supentri Supentri
PDF
379-390
Henny Wahyuni, Sri Erlinda, Haryono Haryono
PDF
391-402
Tika Yurnia Sari, Hambali Hambali, Haryono Haryono
PDF
403-415
Lieona Lieona, Gimin Gimin, Supentri Supentri
PDF
416-426
Weni Miswanti, Gimin Gimin, Supentri Supentri
PDF
427-426
Muhammad Tommy, Gimin Gimin, Haryono Haryono
PDF
440-454
Lia Permana, Sri Erlinda, Gimin Gimin
PDF
455-469
Elva Mustika, Zahirman Zahirman, Haryono Haryono
PDF
470-484
Ninik Sugiarti, Hambali Hambali, Zahirman Zahirman
PDF
485-494
Tengku Erdede H, Ridwan Melay, Bedriati Ibrahim
PDF
495-506
Debora Sari Sitorus, Gimin Gimin, Hambali Hambali
PDF
507-519
Delima Afrilia Manulang, Hambali Hambali, Supentri Supentri
PDF
520-530
Novita Putri Ariska, Sri Erlinda, Supentri Supentri
PDF
531-545
Zulian S Zulian S, Sri Erlinda, Haryono Haryono
PDF
546-557
Habibi Rahim, Zahirman Zahirman, Haryono Haryono
PDF
558-569
Teguh Pribadi, Hambali Hambali, Haryono Haryono
PDF
570-581
Nurwanuddin Nurwanuddin, Sri Erlinda, Supentri Supentri
PDF
582-591
Tyo Sandiago, Zahirman Zahirman, Haryono Haryono
PDF
592-602

Pendidikan Sejarah

Ojak Pasu P Simamora, Bedriati Ibrahim, Bunari Bunari
PDF
1-14
Fitri Elna, Ridwan Melay, Bunari Bunari
PDF
15-25
Rian Perdana, Isjoni Isjoni, Tugiman Tugiman
PDF
26-34
Haston Ranap Erwin, Ridwan Melay, Bunari Bunari
PDF
35-42
Masnur Afika Rizaxi, Bedriati Ibrahim, Bunari Bunari
PDF
43-56
Debora Hutagalung, Bedriati Ibrahim, Bunari Bunari
PDF
57-64
Ester Dahlia Siregar, Isjoni Isjoni, Bedriati Ibrahim
PDF
65-74
Ana Septiyana, Bedriati Ibrahim, Bunari Bunari
PDF
75-84
Marzanizam Marzanizam, Isjoni Isjoni, Bedriati Ibrahim
PDF
85-94
Fadilah Rachman, Bedriati Ibrahim, Bunari Bunari
PDF
95-104
Ainun syarifatul alfiah, Ridwan Melay, Tugiman Tugiman
PDF
105-117
Oktavia Sesmita, Ridwan Melay, Tugiman Tugiman
PDF
118-126
Hasnidar Hasnidar, Ridwan Melay, Bunari Bunari
PDF
127-137
Fandy Muhammad, Ridwan Melay, Bunari Bunari
PDF
138-146
Siti Nadila, Tugiman Tugiman, Bunari Bunari
PDF
147-158
Guswita Putri, Isjoni Isjoni, Ridwan Melay
PDF
159-169
Kholifa Tulhassana, Isjoni Isjoni, Ridwan Melay
PDF
170-180
Kholifa Tulhassana, Isjoni Isjoni, Ridwan Melay
PDF
170-180
Lely Wahyuni, Isjoni Isjoni, Bunari Bunari
PDF
181-192
Mamik Yuliana, Ridwan Melay, Bunari Bunari
PDF
193-203
Agusniyarni Agusniyarni, Bedriati Ibrahim, Tugiman Tugiman
PDF
204-212
Sundari Eka Dewi, Bedriati Ibrahim, Bunari Bunari
PDF
213-226
Nurhasanah Nurhasanah, Isjoni Isjoni, Tugiman Tugiman
PDF
227-236
Rapni Yelti, Isjoni Isjoni, Tugiman Tugiman
PDF
237-249

Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia

Dewin Meini, Hasnah Faizah, Dudung Burhanudin
PDF
1-12
Dwi Novita Sari, Hasnah Faizah, Hermandra Hermandra
PDF
13-25
Diva R Silalahi, Hasnah Faizah, Mangatur Sinaga
PDF
26-40
Irma S Togatorop, Dudung Burhanudin, Mangatur Sinaga
PDF
41-49
Miftahul Rahmi, Syafrial Syafrial
PDF
50-62
Putrianis Putrianis, Auzar Auzar, Nursal Hakim
PDF
63-71
Linda Putriwati, Mangatur Sinaga, Abdul Razak
PDF
72-82
Febriana Dwi Syafitri, Auzar Auzar, Nursal Hakim
PDF
83-91
Lili Rismita, Mangatur Sinaga, Nursal Hakim
PDF
92-99
Rusniarti Rusniarti, Charlina Charlina, Mangatur Sinaga
PDF
100-114
Ficca Rinaldi, Charlina Hadi, Mangatur Sinaga
PDF
115-129
Erina Ponita, Auzar Auzar, Charlina Charlina
130-138
Nurfadhilah Nurfadhilah, Auzar Auzar, Nursal Hakim
PDF
139-146
Suci Susanti, Syafrial Syafrial, Hadi Rumadi
PDF
147-158
Masyithoh Fitri Asman Lubis, Elmustian Elmustian, Hermandra Hermandra
PDF
159-170
Evi Kristin Sianturi, Mangatur Sinaga, Dudung Burhanudin
PDF
171-180
Astri Ferani Silitonga, Elmustian Elmustian, Hadi Rumadi
PDF
181-192
Dewi Nur'azizah, Hasnah Faizah, Charlina Charlina
PDF
193-206
Hamdan Ali, Auzar Auzar, Dudung Burhanuddin
PDF
207-215
Johan Siregar, Elmustian Rahman, Hermandra Hermandra
PDF
216-229
Cici Nurfauzianah Has, M. Nur Mustafa, Abdul Razak
230-241
Viny Peprionita, Syafrial Syafrial, Hadi Rumadi
PDF
242-253
Ulfa Nurazhari Yanti, Syafrial Syafrial, Charlina Charlina
PDF
254-261
Rozita Rozita, Charlina Charlina, Mangatur Sinaga
PDF
262-272
Siska Deswita, Charlina Charlina, Abdul Razak
PDF
273-283
Sonia Nelly Hasianthy Hutauruk, Hasnah Faizah, Syafrial Syafrial
PDF
284-291
Aulia Agustin, M.Nur Mustafa, Abdul Razak
PDF
292-301
Intan Sri Kemuning, Syafrial Syafrial, Dudung Burhanudin
PDF
302-310
Yuni Audina, Abdul Razak, Mangatur Sinaga
PDF
311-321
Erni Fajar Larosa, Auzar Auzar, Charlina Charlina
322-335
Zulpikal Zulpikal, Nursal Hakim, Hermandra Hermandra
PDF
336-351
Anisa Anisa, Elmustian Elmustian, Dudung Burhanudin
PDF
352-360
Nova Dwi Yana, Abdul Razak, Nursal Hakim
PDF
361-370
Eko Wahyudi, Elmustian Elmustian, Mangatur Sinaga
PDF
371-381

Pendidikan Bahasa Inggris

Hamidina Fadhliani, Atni Prawati, Mahdum Mahdum
PDF
1-9
Enilistia Barubu, Masyhur Masyhur, Afrianto Afrianto
PDF
10-18
Ratu Maharani Kharty Kea, Erni Erni, Novitri Novitri
PDF
19-28
Tengku Meilita Yuharani, Afrianto Afrianto, Fadly Azhar
PDF
29-42
Siti Aminah, Eliwarti Eliwarti, Fakhri Ras
PDF
43-52
Nurul Hikma Kaffati, Effendy Gultom, Masyhur Masyhur
PDF
53-62
Pahrozi Ahmad, Hadriana Hadriana, Marzuki Marzuki
PDF
63-75
Resti Eka Yazmi, Fadly Azhar, Fakhri Ras
PDF
76-83
Anggi Saputra, Hadriana Hadriana, Dahnilsyah Dahnilsyah
PDF
84-96
Resmi Roza, Fadly Azhar, Erni Erni
PDF
97-104
Anggun Riski Lestari, Jismulatif Jismulatif, Dahnilsyah Dahnilsyah
PDF
105-113
Husnul Fadila, Jismulatif Jismulatif, Erni Erni
PDF
114-122
Noviani Noviani, Dahnilsyah Dahnilsyah, Novitri Novitri
PDF
123-133
M. Dhani Suheri, Fadly Azhar, Afrianto Afrianto
PDF
134-146
Eha Anggreta, Fadly Azhar, Rumiri Aruan
PDF
147-156
Hannisa Haris, jismulatif jismulatif, Dahnilsyah Dahnilsyah
PDF
157-167
Hannisa Haris, jismulatif jismulatif, Dahnilsyah Dahnilsyah
PDF
157-167
Selvi Dasria, Eliwarti Eliwarti, Desri Maria Sumbayak
PDF
168-179
Raisa Maizanti, Erni Erni, Jismulatif Jismulatif
PDF
180-187
Suci Rahmini, Syofia Delfi, Desri Maria Sumbayak
PDF
188-194
Mila Dwi Astuti, Eliwarti Eliwarti, Novitri Novitri
PDF
195-208
Widia Anggraini, Syofia Delfi, Masyhur Masyhur
PDF
209-216
Susanna Susanna, Afrianto Afrianto, Fadly Azhar
PDF
217-227
Hibban Firman, Jismulatif Jismulatif, Erni Erni
PDF
228-241
Linda Riana, Hadriana Hadriana, Jismulatif Jismulatif
PDF
242-255
Devi Andriyani, Eliwarti Eliwarti, Supriusman Supriusman
PDF
256-264
Poppy Meilani Rizki, Fadly Azhar, Dahnilsyah Dahnilsyah
PDF
265-278
Ade Widiyastuti Yanhuda, Afrianto Afrianto, Fadly Azhar
PDF
279-290
Ade Permata Sari, Afrianto Afrianto, Fadly Azhar
PDF
291-301
Nisa Ulkhaira Erzag, Fadly Azhar, Dahnilsyah Dahnilsyah
PDF
302-313
Muhammad Abdi Illahi, Fakhri Ras, Hadriana Hadriana
PDF
314-327
Rahma Widi, Effendy Gultom, Fakhri Ras
PDF
328-339
Zul Dicara Al’asri, Rumiri Aruan, M. Syarfi M. Syarfi
PDF
340-348
Heppy Nanda Alfani, Fakhri Ras, Erni Erni
PDF
349-355
Heppy Nanda Alfani, Fakhri Ras, Erni Erni
PDF
349-355
Ade Yunita, Fadly Azhar, Eliwarti Eliwarti
PDF
356-364
Sudiana Wati, Hadriana Hadriana, Effendy Gultom
PDF
365-379
Nurkhairani Nurkhairani, Effendy Gultom, Mahdum Mahdum
PDF
380-393
Wilma Nasution, Effendy Gultom, Masyhur Masyhur
PDF
394-405
Maya Puspita Sari, Eliwarti Eliwarti, Masyhur Masyhur
PDF
406-418
Anona Polia, Eliwarti Eliwarti, Mahdum Mahdum
PDF
419-433
Heri Gunawan, Afrianto Afrianto, Erni Erni
PDF
434-448
Citra Keumalahayati, Eliwarti Eliwarti, Fakhri Ras
PDF
449-458
Hari Saputra Simanjuntak, Syofia Delfi, Afrianto Afrianto
PDF
459-467
Hari Saputra Simanjuntak, Syofia Delfi, Afrianto Afrianto
PDF
459-467
Rossy Damayanti, Effendi Gultom, Rumiri Aruan
PDF
468-481
Ratna Dewi, Effendy Gultom, Rumiri Aruan
PDF
482-492
Ilham Rivaldi, Atni Prawati, Novitri Novitri
PDF
493-502
G. Bernike Gustina Perangin-angin, Syofia Delfi, Rumiri Aruan
PDF
503-510
Nova Rina, Erni Erni, Novitri Novitri
PDF
511-522
Intan Rezki Ramadhani, Jismulatif Jismulatif, Dahnilsyah Dahnilsyah
PDF
523-534
Fadhil Akbar, Eliwarti Eliwarti, Jismulatif Jismulatif
PDF
535-547
Rise Desva Sari, Fadly Azhar, Masyhur Masyhur
PDF
548-555
Reka Nofianti, Eliwarti Eliwarti, Erni Erni
PDF
556-564
Mutiara Nadia, Eliwarti Eliwarti, Fakhri Ras
PDF
565-573
Dika Faradilla Wulandari, Effendy Gultom, Masyhur Masyhur
PDF
574-583

Pendidikan Matematika

Refania Siahaan, Maimunah Maimunah, Jalinus Jalinus
PDF
1-12
Windy Eriza Wandasari, Kartini Kartini, Susda Heleni
PDF
13-27
Fatma Nauli Butar-Butar, Syofni Syofni, Nahor Murani Hutapea
PDF
28-41
Nur Ilhami, Putri Yuanita, Yenita Roza
PDF
42-50
Elvia Khairani, Yenita Roza, Syarifah Nur Siregar
PDF
51-62
Arfah Unisa. S, Atma Murni, Zulkarnain Zulkarnain
PDF
63-77
Ivo Rahmadini Lubis, Zulkarnain Zulkarnain, Rini Dian Anggraini
PDF
78-88
Rima Tertia Putri, Titi Solfitri, Syofni Syofni
PDF
89-102
Rini Ekawati, Titi Solfitri, Zulkarnain Zulkarnain
PDF
103-114
Apriyani Apriyani, Sehatta Saragih, Yenita Roza
PDF
115-126
Friska Harianja, Kartini Kartini, Atma Murni
PDF
127-137
Melati Agmiika Anjastin, Sakur Sakur, Rini Dian Anggraini
PDF
138-151
Rahmi Fauziah, Sehatta Saragih, Titi Solfitri
PDF
152-159
Merry Merry, Maimunah Maimunah, Yenita Roza
PDF
160-174
Sutini Eka Putri, Putri Yuanita, Syofni Syofni
PDF
175-185
Rahmia Mulya Fitri, Sehatta Saragih, Syofni Syofni
PDF
186-196
Anggi Sugesty, Syofni Syofni, Syarifah Nur Siregar
PDF
197-208
Marni Swasti, Nahor Murani Hutapea, Sakur Sakur
PDF
209-223
Dwi Nurul Putri, Maimunah Maimunah, Sehatta Saragih
PDF
224-231
Wulan Dari, Nahor Murani Hutapea, Atma Murni
PDF
232-242
Yomaysha Jasmia Fikri, Sehatta Saragih, Suhermi Suhermi
PDF
243-253
Mega Ayu Adila, Sehatta Saragih, Nahor Murani Hutapea
PDF
254-265
Trisna Gusvitasari, Sehatta Saragih, Zuhri Zuhri
PDF
266-277
Dhea Dwi Jayantis, Maimunah Maimunah, Kartini Kartini
PDF
278-290
Shelly Prisay Nasution, Susda Heleni, Armis Armis
PDF
291-301
Nurul Hidayati, Yenita Roza, Syarifah Nur Siregar
PDF
302-315
Rima Sahuri, Rini Dian Anggraini, Susda Heleni
PDF
316-327
Septy Ella Pratiwy, Rini Dian Anggraini, Putri Yuanita
475-485

Pendidikan Biologi

Ernawati Ernawati, Evi Suryawati, Fitra Suzanti
PDF
1-15
Aisyah Zumira, Mariani Natalina L, Darmawati Darmawati
PDF
16-29
Suci Wulandari, Darmawati Darmawati, Yustina Yustina
PDF
30-44
Sari Wulandari, Mariani Natalina L, Darmadi Darmadi
PDF
45-56
Hasanati Hasanati, Mariani Natalina L, Darmadi Darmadi
PDF
57-68
Awanda Prasono, Mariani Natalina L, Wan Syafi’i
PDF
69-82
Puji Sri Indarti, Darmawati Darmawati, Elya Febrita
PDF
83-97
Efrinanda Afrianti, Arnentis Arnentis, Yustina Yustina
PDF
98-111
Raisa Fitriani, Mariani Natalina L, Nursal Nursal
PDF
112-123
Gival Giovani, Yuslim Fauziah, Nursal Nursal
PDF
124-138
Putri Andini Agustin, Mariani Natalina, Evi Suryawati
PDF
139-149
Ernawati Ernawati, Evi Suryawati, Elia Dewi
PDF
150-164
Emy Saputri, Wan Syafi’i, Elya Febrita
PDF
165-174
Nurul Jannah, Yustina Yustina, Sri Wulandari
PDF
175-188
Eka Sari Ninsih, Wan Syafi’i, Elya Febrita
PDF
189-199
Peronika Dewi, Evi Suryawati, Metty Susanti
PDF
200-214
Riah Gustriani, Evi Suryawati, Suwondo Suwondo
PDF
215-225
Putri Julianti, Wan Syafi’i, Yustina Yustina
PDF
226-240
Hari Arasyid, Imam Mahadi, Darmawati Darmawati
PDF
241-251
Yolanda Sheliana, Imam Mahadi, Irda Sayuti
PDF
252-263
Rizky Ma’ruf, Nursal Nursal, L.N. Firdaus L.N. Firdaus
PDF
264-274
Gusni Mulyani, Darmawati Darmawati, Arnentis Arnentis
PDF
275-281
Futtuhur Rahmah, Darmawati Darmawati, Imam Mahadi
PDF
282-292
Maulina Hidayah, Wan Syafi’i Wan Syafi’i, Yuslim Fauziah
PDF
293-306
Suria Mutaqin, Yuslim Fauziah, Suwondo Suwondo
PDF
307-320
Yessi Sulistyani, Arnentis Arnentis, Mariani Natalina L
PDF
321-331
Pini Permata Hati, Sri Wulandari, L.N. Firdaus L.N. Firdaus
PDF
332-339
Ira Hidayati, Sri Wulandari, Arnentis Arnentis
PDF
340-349
Mardatilla Mardatilla, Evi Suryawati, Yustina Yustina
PDF
350-361
Putri Novi Ani Sinaga, Mariani Natalina, Darmadi Darmadi
PDF
361-372
Wulan Cristina Panjaitan, Wan Syafi’i, Elya Febrita
PDF
373-383
Khoirunnisya Dalimunthe, Imam Mahadi, Darmawati Darmawati
PDF
384-398
Wela Sukma, Darmawati Darmawati, Arnentis Arnentis
PDF
399-405
Indo Siti Nurul Aini, Darmawati Darmawati, Arnentis Arnentis
PDF
406-413
Rapika Sirait, Imam Mahadi, Evi Suryawati
PDF
414--427
Izma Rusela, Evi Suryawati, Mariani Natalina
PDF
428-442

Pendidikan Fisika

Nina Kurnia, Zulirfan Zulirfan, Muhammad Sahal
PDF
1-12
Norma Sari, Mitri Irianti, Muhammad Sahal
PDF
13-22
Lia Amalia Azzahra, Mitri Irianti, Muhammad Nor
PDF
23-33
Agus Purnama, Fakhruddin Fakhruddin, Zulhelmi Zulhelmi
PDF
34-46
Anisa Putri Rinjani, Muhammad Nor, Muhammad Sahal
PDF
47-59
Atika Nurul Fathiyah, Mitri Irianti, Azizahwati Azizahwati
PDF
60-71
Maya Sri Novita, M. Rahmad, Muhammad Syafi’i
PDF
72-81
Muhamad Sofyan Hadi, Zulirfan Zulirfan, Zuhdi Maaruf
PDF
82-92
Dhesy Fansury Pohan, Azhar Azhar, Azizahwati Azizahwati
PDF
93-102
Fivi Efendi, Zuhdi Ma’aruf, Muhammad Nasir
PDF
103-111
Randes Oktazen, Fakhruddin Fakhruddin, Mitri Irianti
PDF
112-119
Elvi Khairunnisa, M.Nor M.Nor, Azhar Azhar
PDF
120-128
Reza Audina Sinaga, Muhammad Nasir, M. Syafi’i M. Syafi’i
PDF
129-137
Ulfa Indra Yuni, Fakhruddin Z Fakhruddin Z, Muhammad Nor
PDF
138-148
Winda Fitriauspita, Zuhdi Ma’ruf, Nur Islami
PDF
149-160
Heri Nurkholis, Fakhruddin Z Fakhruddin Z, Yennita Yennita
PDF
161-169
Sri Donna Agustin, Nur Islami, Yennita Yennita
PDF
170-179
Yessi Sulistyani, Arnentis Arnentis, Mariani Natalina L
321-331
Yessi Sulistyani, Arnentis Arnentis, Mariani Natalina L
PDF
321-331
Fitriana Ratih A, Muhammad Nasir, Azhar Azhar
PDF
332-344
Ilham Dwi Oetomo, Yennita Yennita, Nur Islami
PDF
345-355

Pendidikan Kimia

Anita Fharadilla, Erviyenni Erviyenni, Sri Haryati
PDF
1-11
Roza Maiyarni, R. Usman Rery, Susilawati Susilawati
PDF
12-21
Syulbi Andayu, Susilawati Susilawati, Sri Haryati
PDF
22-31
Mullia Wahyuni, Rasmiwetti Rasmiwetti, Asmadi M. Noer
PDF
32-42
Yunita Ariani, Rasmiwetti Rasmiwetti, Sri Haryati
PDF
43-52
Khairin Nisa Fahm, Johni Azmi, Radjawali Usman Rery
PDF
53-60
Ibnu Dermawan, R.Usman Rery, Betty holiwarni
PDF
61-70
Yosi Azwendra, Rasmiwetti Rasmiwetti, Maria Erna
PDF
71-78
Syarifah Syarifah, Maria Erna, Roza Linda
PDF
79-89
Roza Novia Putri, Erviyenni Erviyenni, Betty Holiwarni
PDF
90-100
Annisa Safitri, Elva Yasmi, Rasmiwetti Rasmiwetti
PDF
101-108
Aditya Eka Septiriana, Elva Yasmi Amran, Sri Haryati
PDF
109-119
Nuzuriah Nuzuriah, Maria Erna, Elva Yasmi
PDF
120-131
Suhendra Suhendra, Rajawali Usman Rery, Johni Azmi
PDF
132-140
Nesta Netri, Betty Holiwarni, Abdullah Abdullah
PDF
141-151
Reza Novrianti, Jimmi copriady, Susilawati Susilawati
PDF
152-165
Anggia Rahayu, Betty Holiwarni, Jimmi Copriady
PDF
166-178
Dwi Putri Liana, Jimmi Copriady, Abdullah Abdullah
PDF
179-192
Winda Sihotang, Maria Erna, Erviyenni Erviyenni
PDF
193-201
Uhkty Fauzyah, Herdini Herdini, Susilawati Susilawati
PDF
202-213
Dessy Amalina Nasution, Jimmi Copriady, Herdini Herdini
PDF
214-224
Fauziah Anasa, Resmiwetti Resmiwetti, Asmadi M Noer
PDF
225-232
Fauziah Anasa, Resmiwetti Resmiwetti, Asmadi M Noer
PDF
225-232
Chintiya Dwi Puspita Arnez, Betty Holiwarni, Asmadi M Noer
PDF
233-240

Pendidikan Luar Sekolah

Delia Okpita, Aswandi Bahar, Jasfar Jas
PDF
1-10
Fani Novita Sari, Zulfan Saam, Rosmawati Rosmawati
PDF
11-25
Repapul Mesant, Rosmawati Rosmawati, Tri Umari
PDF
26-33
Fitri wahyuni, Tri Umari, Rosmawati Rosmawati
PDF
34-47
Nova Sartita T, Zulfaan Saam, Tri Umari
PDF
48-59
Fitria Eka Putri, Titi Maemunaty, Widiastuti Widiastuti
PDF
60-70
Furqan Arif, Daeng Ayub Natuna, Sumardi Sumardi
PDF
71-85
Wina Monica Sari, Aswandi Bahar, Widiastuti Widiastuti
PDF
86-95
Syarief Hidayat, Said Suhil Achmad, Daeng Ayub
PDF
96-106
Karmanto Karmanto, Titi Maemunaty, Widiastuti Widiastuti
PDF
107-116
Ade Syntia, Jasfar Jas, Wilson Wilson
PDF
117-128
Uchy Rahmi Utari, Jasfar Jas, Titi Maemunaty
PDF
129-140
Nur Aseha, Titi Maemunaty, Wilson Wilson
PDF
141-153
Fitri Amelia, Aswandi Bahar, Wilson Wilson
PDF
154-163
Syarifah Andini, Titi Maemunaty, Widiastuti Widiastuti
PDF
155-157
Tri Cici Monika, Wilson Wilson, Titi Maemunaty
PDF
158-170
Fitri Yani, Wilson Wilson, Jaspar Jas
PDF
171-183
Namirah Azizah, Sumardi Sumardi, Desti Irja
PDF
184-193
Mei Dela Sari, Jaspar Jas, Widiastuti Widiastuti
PDF
194-202
Nur Asmi, Jaspar Jas, Widiastuti Widiastuti
PDF
203-211
Wetri Rafianti, Jaspar Jas, widiastuti widiastuti
PDF
212-225
Syahriani Huduriah Hutasuhut, Jaspar Jas, Wilson Wilson
PDF
226-235
Jepri Agung K, Daeng Ayub Natuna, Aswandi Bahar
PDF
236-243
Ineke Carnelita, Titi Maemunaty, Jaspar Jas
PDF
244-256
Sausan Adilah, Daeng Ayub Natuna, Desti Irja
PDF
257-266
Yuliani Aprilia, Desti Irja, Said Suhil Achmad
PDF
267-279
Riyani Carollina, Daeng Ayub, Said Suhil Achmad
PDF
280-292
Dela Octa Indah Lestari, Daeng ayub, Desti Irja
PDF
293-300
Dodi Efendi, Wilson Wilson, Titi Maemunaty
PDF
301-312
Nurul Fitri Hafifi, Titi Maemunaty, Widiastuti Widiastuti
PDF
313-323
Ijayani Ijayani, Sumardi Sumardi, Daeng Ayub
PDF
324-336
Astina Hotnauli Marpaung, Sumardi Sumardi, Daeng Ayub
PDF
337-348
Rapika Susanti Marpaung, Sumardi Sumardi, Desti Irja
PDF
349-359
Marsya Franitasari, Wilson Wilson, Titi Maemunaty
PDF
360-373
Nia Gustina, Desti Irja, Aswandi Bahar
PDF
374-383
Dwi Mairiza Putri, Desti Irja, Aswandi Bahar
PDF
384-393
Dwi Cahya Ramadhani, Wilson Wilson, Jasfar Jas
PDF
394-401
Putri Azizah Azzahrah, Wilson Wilson, Titi Maemunaty
PDF
402-410
Yana Yusnita, Said Suhil Achmad, Daeng Ayub Natuna
PDF
411-420
Maslatipah Harapap, Aswandi Bahar, Widiastuti Widiastuti
PDF
421-431
Shintia Dwimalini, Daeng Ayub Natuna, Desti Irja
PDF
432-444
Mahmudan Nisa, Said Suhil Achmad, Desti Irja
PDF
445-458
Retno Larasati, Said Suchil Achmad, Daeng Ayub Natuna
PDF
459-469
Winda Asriza, Aswandi Bahar, Wilson Wilson
PDF
460-477
Novia Annisa, Daeng Ayub, Said Suhil Achmad
PDF
478-487
Yolanda De Celeste S, Sumardi Sumardi, Said Suhil Achmad
PDF
488-497
Rika Hia, Sumardi Sumardi, Desti Irja
PDF
498-511
Siti Munawaroh, Said Suhil Achmad, Desti Irja
PDF
512-525
Yulia Selnita, Daeng Ayub Natuna, Desti Irja
PDF
526-537
Reva Masriana, Desti Irja, Said Suhil Achmad
PDF
538-547
Siti Mutiah Aldawiah, Desti iIrja, Said Suhil Achmad
PDF
548-555
Jeki Abdi, Said Suhil Achmad, Desti Irja
PDF
556-570

Pendidikan Bahasa Jepang

Jamalia oktaviah, Hadriana Hadriana, Zuli Laili Isnaini
PDF
1-10
Ahmad Muji Sholihin, Hadriana Hadriana, Zuli Laili Isnaini
PDF
11-25
Rafi Safitri, Arza Aibonotika, Zuli Laili Isnaini
PDF
26-33
Tusia Andri Yani, Arza Aibonotika, Zuli Laili Isnaini
PDF
34-46
Shelti Atriani, Mangatur Sinaga, Zuli Laili Isnaini
PDF
47-56
Abi Bur Rahman, Arza Aibonotika, Zuli Laili Isnaini
PDF
57-68
Wida Widyawati Ningsih, Mangatur Sinaga, Nana Rahayu
PDF
69-77
Rachel Oktariatie Harahap, Hadriana Hadriana, Nana Rahayu
PDF
78-86
Silfani Silfani, Arza Aibonotika, Hana Nimashita
PDF
87-99
Rustianur Hanifah Zahra, Mangatur Sinaga, Nana Rahayu
PDF
100-110
Randi Triades, Arza Aibonotika, Nana Rahayu
PDF
111-118
Putri Oktaviani, Arza Aibonotika, Nana Rahayu
PDF
119-128
Afif Kharisma Erlina, Arza Aibonotika, Nana Rahayu
PDF
129-138
Wardatun Hayati, Arza Aibonotika, Hana Nimashita
PDF
139-145
Telly River Manurung, Hadriana Hadriana, Hana Nimashita
PDF
146-157

Bimbingan Dan Konseling

Mariaty Indah Sari, Rosmawati Rosmawati, Tri Umari
PDF
1-15
Wina Monica Sari, Aswandi Bahar, Widiastuti Widiastuti
PDF
16-25
Chantika Banjar Getih, Zulfan Saam, Tri Umari
PDF
26-38
Bayu Saputra Syafri, Tri Umari, Elni Yakub
PDF
39-52
Olga Febriyonanda, Zulfan Saam, Tri Umari
PDF
53-62
Hidayati Admar, Elni Yakub, Rosmawati Rosmawati
PDF
63-74
Rini Wil Azmi, Zulfan Saam, Tri Umari
PDF
75-88
Sri Rizkillah Nedi, Zulfan Saam, Elni Yakub
89-101
Yanti Permata Sari, Rosmawati Rosmawati, Elni Yakub
PDF
102-112
Taufik Hidayat, Elni Yakub, Tri Umari
PDF
113-125
Nilam Sari, Tri Umari, Elni Yakub
PDF
126-135
Eva Reksa Suryani, Zulfan Saam, Elni Yakub
PDF
136-150
Dina Zakiyah, Rosmawati Rosmawati, Zulfan Saam
PDF
151-163
Hendriyansyah Hendriyansyah, Elni Yakub, Zulfan Saam
PDF
164-173
Harys Yusdar Rizki, Rosmawati Rosmawati, Zulfan Saam
PDF
174-183
Mhd Algifari Mhd Algifari, Tri Umari, Elni Yakub
PDF
184-193
Khairafi Qaribi, Zufan Saam, Tri Umari
PDF
194-206
Ahmad Ropik, Tri Umari, Zulfan Saam
PDF
207-216
Yoara Amelia Marta, Rosmawati Rosmawati, Tri Umari
PDF
217-231
Zellitri Surti, Zulfan Saam, Tri Umari
PDF
232-243

Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan

Rosi Afrilia, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
1-13
Yulita Gumala Sari, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
14-22
Nindy Dian Faradilla, Ramadi Ramadi, Ardiah Juita, Ardiah Juita
PDF
23-34
Harry Kurniawan, Zainur Zainur, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
35-48
Megi Hariandri, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
49-63
Megi Hariandri, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
49-63
M Ismail M Ismail, Ramadi Ramadi, Ardiah Juita
PDF
64-75
Ilham Dalilla, Slamet Slamet, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
76-87
Triana Risca Enita, Ramadi Ramadi, Ardiah Juita
PDF
88-98
Sryanti Sarah Lumbanbatu, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
99-110
Arnilisya Arnilisya, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
111-120
Wawan Zulkarnain, Ramadi Ramadi, Ardiah Juita
PDF
121-132
Satrio Mandala Putro, Zainur Zainur, Aref Vai
PDF
133-140
Hafizan Hafizan, Zainur Zainur, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
141-148
Riki Firdaus, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
149-160
Rizky Rizaldo, Ramadi Ramadi, Ardiah juita
PDF
161-171
Darma Julianti Sapona, Zainur Zainur, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
172-180
Vera Mita Swastika, Ramadi Ramadi, Ardiah Juita
PDF
181-188
Ahmad Afandi, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
189-203
Sri Lasmita, Zainur Zainur, Aref Vai
PDF
204-213
Wita Anggraini, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
214-227
Rahmi Shintya Salmiati, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
228-237
Rezky Dayana Belasari Panjaitan, Zainur Zainur, Aref Vai
PDF
238-246
Afwan Kurniawan, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
247-256
Panji Bimanjaya, Zainur Zainur, Aref Vai
PDF
257-265
Windah M M Hutapea, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
266-279
Rahmad Gusranda, Zainur Zainur, Ardiah Juita
PDF
280-294
Rina Rina, Zainur Zainur, Aref Vai
PDF
295-305
Muhammad Ikhsan, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
306-319
Rapita Rapita, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Nita Wijayanti
PDF
320-333
Teguh Alvarisi, Ramadi Ramadi, Ardiah Juita
PDF
334-343
Merry Frezy Br S, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
344-353

Pendidikan Anak Usia Dini

Lismar Junita, Ria Novianti, Hukmi Hukmi
PDF
1-11
Indah Azma Sari, Zulkifli N Zulkifli N, Hukmi Hukmi
PDF
27-37
Zarifah Oktavia, Zulkifli N Zulkifli N, Devi Risma
PDF
38-51
Lauren Afrylisa Kaban, Zulkifli N, Enda Puspitasari
PDF
52-66
Sy Fitriani, Daviq Chairilsyah, Yeni Solfiah
PDF
67-81
Egit Alpionita Sari, Zulkifli N N, Yeni Solfiah
PDF
82-96
Aisya Amini, Zulkifli N, Devi Risma
PDF
97-111
Detri Anisa, Daviq Chairilsyah, Hukmi Hukmi
PDF
112-126
Nurtia Loviana, Zulkifli N, Hukmi Hukmi
PDF
127-141
Nurtia Loviana, Zulkifli N, Hukmi Hukmi
PDF
127-141
Nurtia Loviana, Zulkifli N, Hukmi Hukmi
PDF
127-141
Risma Agtia Choserine, Ria Novianti, Rita Kurnia
PDF
142-165
Jeli Azprima, Daviq Chairilsyah, Enda Puspitasari
PDF
166-180
Wiwi Novita, Daviq Chairilsyah, Febrialismanto Febrialismanto
PDF
181-195
Dinda Tri Andriani, Daviq Chairilsyah, Febrialismanto Febrialismanto
PDF
196-209
Novita Ade Leni, Zulkifli N Zulkifli N, Enda Puspitasari
PDF
210-224
Ayu Intan Permana, Zulkifli N Zulkifli N, Devi Risma
PDF
225-234
Vidra Yulanda Dewi, Devi Risma, Yeni Solfiah
PDF
235-247
Yunita Amalia, Devi Risma, Enda Puspitasari
PDF
248-262
Yulia Ariska, Ria Novianti, Rita Kurnia
PDF
263-273
Yesi Afriani, Devi Risma, Hukmi Hukmi
PDF
274-288
Miranti Miranti, Devi Risma, Hukmi Hukmi
PDF
289-303
Rima Kurniasih, Ria Novianti, Devi Risma
PDF
304-317
Rafika Rafika, Devi Risma, Febrialismanto Febrialismanto
PDF
318-331
Winda Elvita Sari, Ria Novianti, Enda Puspitasari
PDF
332-345
Desiyanti Desiyanti, Daviq Chairilsyah, Devi Risma
PDF
346-355
Amalia Wulansari, Zulkifli N Zulkifli N, Rita Kurnia
PDF
356-370
Rismelda Rismelda, Zulkifli Zulkifli, Hukmi Hukmi
PDF
371-382
Rini Sukma Yanti, Ria Novianti, Devi Risma
PDF
383-395
Essy Putri Fatimah, Ria Novianti, Febrialismanto Febrialismanto
PDF
396-410
Rapina Rapina, Ria Novianti, Febrialismanto Febrialismanto
PDF
411-423
Vera Nita Simangunsong, Ria Novianti, Yeni Solfiah
PDF
424-437
Nurhayani Nurhayani, Ria Novianti, Hukmi Hukmi
PDF
438-451
Mestika Febiola, Zulkifli Zulkifli, Febrialismanto Febrialismanto
PDF
452-463
Imelda Imelda, Zulkifli N Zulkifli N, Rita Kurnia
PDF
464-477
Eka Novi Yanti Harahap, Zulkifli N Zulkifli N, Yeni Solfiah
PDF
478-487
Wilda Sari Simamora, Devi Risma, Rita Kurnia
PDF
488-501
Siti Aliyah, Ria Novianti, Rita Kurnia
PDF
502-516
Marsalina Khairatni, Devi Risma, Yeni solfiah
PDF
517-530
Indri Fardini, Daviq Chairilsyah, Rita Kurnia
PDF
531-545
Rizka Tandewi, Ria Novianti, Yeni Solfiah
PDF
546-559
Winarsih Winarsih, Devi Risma, Yeni Solfiah
PDF
560-574
Rita Aryanti, Daviq Chairilsyah, Rita Kurnia
PDF
575-587
Putri Cintami, Ria Novianti, Rita Kurnia
PDF
588-602
Sri Rahmawati, Ria Novianti, Devi Risma
PDF
603-615
Ade Riska Muthiakanza, Zulkifli N Zulkifli N, Febrialismanto Febrialismanto
PDF
616-629
Mitra Patma, Daviq Chairilsyah, Enda Puspita Sari
PDF
630-643
Gatri Yolanda, Ria Novianti, Devi Risma
PDF
644-658
Eka Sartika Pardede, Daviq Chairilsyah, Enda Puspitasari
PDF
659-672
Indri Cahya Dita, Daviq Chairilsyah, Enda Puspitasari
PDF
673-687
Sri Wahyuni, Devi Risma, Rita Kurnia
PDF
688-701
Yelmi Sri Defni, Devi Risma, Rita Kurnia
PDF
702-716
Noviani Yunita Sari, Daviq Chairilsyah, Hukmi Hukmi
PDF
717-731
Nurul Hikmah, Daviq Chairilsyah, Devi Risma
PDF
732-746
Cici Ayu Ningsi, Devi Risma, Febrialismanto Febrialismanto
PDF
747-761
Jumi Yanti, Ria Novianti, Rita Kurnia
PDF
762-775
Eka Kusuma Wardani, Daviq Chairilsyah, Hukmi Hukmi
776-789
Mega Novita, Zulkifli Zulkifli, Hukmi Hukmi
PDF
790-804

Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Rahmi Suryani, Syahrilfuddin Syahrilfuddin, Zariul Antosa
PDF
1-14
Resti Anggela, Hendri Marhadi, Syahrilfuddin Syahrilfuddin
PDF
15-28
Nelda Azriani, Neni Hermita, Lazim N
PDF
13-40
Yunita Ulfa, Gustimal Witri, Lazim. N
PDF
41-52
Siti Perwitasari, Otang Kurniaman, Eddy Noviana
PDF
53-64
Rina Afriyeni, Otang Kurniaman, Mahmud Alpusari
PDF
64-75
Dahnia Putri, Syahrilfuddin Syahrilfuddin, Zariul Antosa
PDF
76-88
Dini Fransiska Putri, Syahrilfuddin Syahrilfuddin, Muhammad Fendrik
PDF
89-103
Danti Febria, Lazim N Lazim N, Otang Kurniaman
PDF
104-115
Fairuz Muthia, Gustimal Witri, Syahrilfuddin Syahrilfuddin
PDF
116-124
Della Rusvina, Zariul Antosa, Eddy Noviana
PDF
125-137
Tumiati Tumiati, Gustimal Witri, Zariul Antosa
PDF
138-147
Cori Cornellia, Mahmud Alpusari, Zariul Antosa
PDF
148-158
Nurzimah Nurzimah, Mahmud Alpusari, Zariul Antosa
PDF
159-170
Risky Syahputri, Syahrilfuddin Syahrilfuddin, Zariul Antosa
PDF
171-182
Gusti Elpida, Mahmud Alpusari, Zariul Antosa
PDF
183-194
Putri Saspita, Mahmud Alpusari, Zufriady Zufriady
PDF
195--205
Radiatul Adawiah, Mahmud Alpusari, Eddy Noviana
PDF
206-215
Devi Saparinda, Mahmud Alpusari, Otang Kurniaman
PDF
216-223
Dian Oktavia, Mahmud Alpusari, Zariul Antosa
PDF
224-236
Dian Oktavia, Mahmud Alpusari, Zariul Antosa
PDF
224-236
Lidia Kartika, Mahmud Alpusari, M. Jaya Adiputra
PDF
237-249
Nur Pitri Rahma, Eddy Noviana, Guslinda Guslinda
PDF
250-261
Susi Susanti, Eddy Noviana, Guslinda Guslinda
PDF
262-273
Nia Desnelda Febriana, Eddy Noviana, Lazim N
PDF
274-283

Kepelatihan Olahraga

Fauzi Astaman, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
1-11
Lisa Suryana, Ramadi Ramadi, Ardiah Juita
PDF
12-21
Helzi Lestari E, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
22-33
Rika Fuspita, Slamet Slamet, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
34-42
Muhammad Sopianuddin, Slamet Slamet, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
43-51
Kartika Kartika, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
52-60
Lukman Lukman, Zainur Zainur, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
61-70
M.Al Muhassyiby, Ramadi Ramadi, Zainur Zainur
PDF
71-83
Randhi Sapta Yuana, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
84-96
Hendro Pandapotan Sitorus, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
97-104
Ainul Husni, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
105-112
Nur Zakia, Ramadi Ramadi, Ardiah Juita
PDF
113-121
Taufik Fernando, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
122-131
Zul Idham, Ramadi Ramadi, Zainur Zainur
PDF
132-139
Rika Evi Ani, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
140-147
Muhammad Zuhdi, Slamet Slamet, Ardiah Juita
PDF
148-157
Rendi Juanda, Slamet Slamet, Ardiah Juita
PDF
158-167
Jamal Wahdi, Slamet Slamet, Ardiah Juita
PDF
168-175
Pernando Tri Chanko, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
176-185
Ahmad Viqar Irfansyah, Ramadi Ramadi, Aref Vai
PDF
186-197
Puspa Juwita Larosa, Zainur Zainur, Ardiah Juita
PDF
198-210
Lisdawati Lisdawati, Ramadi Ramadi, Ardiah Juita
PDF
211-222
Yolanda Permadito Aryefta, Ramadi Ramadi, Ardiah Juita
PDF
223-232
Aldirus Difedema Fidel, Ramadi Ramadi, Agus Sulastio
PDF
233-244
Maydelse br Sitepu, Slamet Slamet, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
245-252
Dicky Martha, Zainur Zainur, Aref Vai
PDF
253-263
Azri Azri, Zainur Zainur, Aref Vai
PDF
264-276
Riki Erdiansyah, Zainur Zainur, Ardiah Juita
PDF
277-286
Ittaqwa Ittaqwa, Zainur Zainur, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
287-296
Haris Rinaldi, Slamet Slamet, Aref Vai
PDF
297-307
Helmi Susanto, Ramadi Ramadi, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
308-316
Al Muhyiddin Rauf, Slamet Slamet, Ni Putu Nita Wijayanti
PDF
317-328
Rian Rian, Ramadi Ramadi, Agus Sulastio
PDF
329-339
Mhd khairul amri, Zainur Zainur, Aref Vai
PDF
340-339