Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Teknik dan Sains

Jurnal online mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Riau berisikan artikel  ilmiah dari skripsi dan atau sebagian dari skripsi mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Teknik Universitas Riau yang merupakan kewajiban mahasiswa menggunggah karya ilmiah sebagai syarat ujian sarjana. Kewajiban unggah tersebut  tertuang dalam Peraturan  Rektor No. 415/UN19/AK/2012 tentang  Pedoman Penerbitan Karya Ilmiah Sebagai Persyaratan Kelulusan  Mahasiswa Strata Satu (S1) Universitas Riau.

Journal Homepage Image

Vol 6 (2019): Edisi 2 Juli s/d Desember 2019

Table of Contents

Teknik Sipil

Frimadofi Frimadofi, Muhamad Yusa, Ferry Fatnanta
PDF
1-13
Unzi Marwan, Ferry Fatnanta, Soewignjo Agus Nugroho
PDF
1-12
Suziela Saila, Zulfikar Djauhari, Enno Yuniarto
PDF
1-6
Yuridho Alfi, Zulfikar Djauhari, Iskandar Romey Sitompul
PDF
1-7
Mia Qoryati, Monita Olivia, Gunawan Wibisono
PDF
1-8
Rizky Noviandri, Monita Olivia, Iskandar Romey Sitompul
PDF
1-9
Roza Wahyuni, Rinaldi Rinaldi, Sigit Sutikno
PDF
1-10
Fitri Amelia, Monita Olivia, Iskandar Romey Sitompul
PDF
1-8
Zulfario Anugrah Pratama, Monita Olivia, Iskandar Romey Sitompul
PDF
1-11
M. Syukri Ardiansyah, Ismeddiyanto Ismeddiyanto, Reni Suryanita
PDF
1-14
Bambang Sugiarto, Fakhri Fakhri, Alfian Kamaldi
PDF
1-14
Appriliya Destiyani, Iskandar Romey Sitompul, Reni Suryanita
PDF
1-12
Yogi Saputra, Fakhri Fakhri, Alfian Kamaldi
PDF
1-13
Tina Andriani, Sigit Sutikno, Rinaldi Rinaldi
PDF
1-10
Fachrul Willian, Muhammad Shalahuddin, Gunawan Wibisono
PDF
1-12
Fajar Priandoko, Zulfikar Djauhari, Enno Yuniarto
PDF
1-8
Julperizal Julperizal, Ferry Fatnanta, Soewignjo Agus Nugroho
PDF
1-9
M. Nurul, Elianora Elianora, M. Yusa
PDF
1-10
Bagus Muhammad Akbar, Elianora Elianora, Muhamad Yusa
PDF
1-10
Harpian Surya, Alfian Malik, Yosi Alwinda
PDF
1-15
Muhammad Akbar, Alfian Malik, Mardani Sebayang
PDF
1-13
Hasmiyati Hasmiyati, Ismeddiyanto Ismeddiyanto, Iskandar Romey Sitompul
PDF
1-8
Dheo Wardhana, Alfian Malik, Yosi Alwinda
PDF
1-15
Melani Humairoh, Sigit Sutikno, Rinaldi Rinaldi
PDF
1-7
Setia Dewi Nurza, Sigit Sutikno, Rinaldi Rinaldi
PDF
1-9

Teknik Kimia

Isra Desmita Putri, Syarfi Daud, Shinta Elystia
PDF
1-13
Denisa Nurmalia, Shinta Elystia, Aryo Sasmita
PDF
1-8
Nindy tania, Adrianto Ahmad, David Andrio
PDF
1-7
Harfiah Faradila, Komalasari Komalasari, Drastinawati Drastinawati
PDF
1-5
Jelizanur Jelizanur, Padil Padil, Sri Rezeki Muria
PDF
1-5
Desly Fadilla Simbolon, Zuchra Helwani, Edy Saputra
PDF
1-6
Ribka Yunila, Aryo Sasmita, Jecky Asmura
PDF
1-3
Indra Hidayatul Mubarah, David Andrio, Zulfansyah Zulfansyah
PDF
1-5
Harlen Yosep Sitinjak, Muhammad Reza, Aryo Sasmita
PDF
1-5
Muhammad Alfin Khairullah, Yelmida Yelmida, Komalasari Komalasari
PDF
1-5
Dita Nurhalimah, Muhammad Iwan Fermi, Zulfansyah Zulfansyah
PDF
1-8
Dedeng Hermoyo, Yelmida Azis, Amun Amri
PDF
1-5
Ari Hidayat, Hari Rionaldo, Zulfansyah Zulfansyah
PDF
1-5
Kartono Kartono, Komalasari Komalasari, Rozanna Sri Irianty
PDF
1-5
Adinda Ryvania Abrir, Adrianto Ahmad, David Andrio
PDF
1-7
Muhamad Gifari, Jecky Asmura, David Andrio
PDF
1-5
Ikhwanul Ikhsan, David Andrio, Jecky Asmura
PDF
1-5
Dion Julio Iskandar, Ahmad Fadli, Idral Amri
PDF
1-5
Silvany Mutiara Praja, Aryo Sasmita, Jecky Asmura
PDF
1-4
Wan Dea Vianda, Aryo Sasmita, Muhammad Reza
PDF
1-3
Bagus Anugrah, Adrianto Ahmad, David Andrio
PDF
1-7
Hasmad Setyadi, Jecky Asmura, David Andrio
PDF
1-6
Zahra Nadia Elysahaq, Elvi Yenie, Sri Rezeki Muria
PDF
1-6
Mora Rahmayuanda, Adrianto Ahmad, David Andrio
PDF
1-7
Daniel Ilham Wahyudi, Jecky Asmura, David Andrio
PDF
1-9
Jaksa Or Justman, Jhon Armedi Pinem, Syarfi Daud
PDF
1-7
Jhon Alperdo, Idral Amri, Drastinawati Drastinawati
PDF
1-7
Firman Tampubolon, Zuchra Helwani, Komalasari Komalasari
PDF
1-6
Novi Purnama, Edy Saputra, Panca Setia Utama
PDF
1-4
Muhammad Sugandi, Amun Amri, Syelvia Putri Utami, Muhammad Shalahuddin
PDF
1-6
Medio Novindra Putra Bayu, Jecky Asmura, David Andrio
PDF
1-7
M Caesar Grendi, Jecky Asmura, David Andrio
PDF
1-7
Refvi Gusvita Sari, Elvi Yenie, Syarfi Daud
PDF
1-8
Winda Yani Christian S, Aryo Sasmita, Shinta Elystia
PDF
1-6
Suci Sukmawati, Elvi Yenie, Jecky Asmura
PDF
1-5
Sri Armita Sari, Elvi Yenie, Sri Rezeki Muria
PDF
1-6
Aleksus Manurung, Ivnaini Andesgur, Tahrir Aulawi
PDF
1-7
Gitamy Anggraini, Aryo Sasmita, Muhammad Reza
PDF
1-5
Ery Laksono Sadewo, Muhammad Reza, Aryo Sasmita
PDF
1-9
Jessar Hendrianto, Elvi Yenie, Sri Rezeki Muria
PDF
1-4
Annisa Nur’alifa, Jecky Asmura, David Andrio
PDF
1-5
Lely Rahmawati Saragih, Shinta Elystia, Sri Rezeki Muria
PDF
1-6
Keke Nur Aini, Aryo Sasmita, David Andrio
PDF
1-3
Mutiara Zikron, Jecky Asmura, Aryo Sasmita
PDF
1-6
Mutia Khairunnisa, Elvi Yenie, Ivnaini Andesgur
PDF
1-6
Anysha Lankari Halim, David Andrio, Said Zul Amraini
PDF
1-8
Miska Alemina Ginting, Aryo Sasmita, Elvi Yenie
PDF
1-7
Ferizal Nuurfath, Shinta Elystia, Edward HS
PDF
1-6
Jordi Rifaldi, Jecky Asmura, Aryo Sasmita
PDF
1-4
Tantri Wilinda Julia, Chairul Chairul, Sri Rezeki Muria
PDF
1-6
Muhammad Fauzi, Syarfi Daud, Edward HS
PDF
1-5
Maya Ratna Sari, David Andrio, Sri Rezeki Muria
PDF
1-6
Bhaskoro A. Muthohar, Yusnimar Yusnimar, M. Iwan Fermi
PDF
1-11
Khaira Khaira, Evelyn Evelyn, Chairul Chairul
PDF
1-8
Ahmad Dedi Fadillah, Chairul Chairul, Cory Dian Alfarisi
PDF
1-6
Ulfah Naida Marbun, Ahmad Fadli, Silvia Reni Yenti
PDF
1-5
Ines Indriyani, Komalasari Komalasari, Ahmad Fadli
PDF
1-4
Viona Aulia Rahmi, Komalasari Komalasari, Rozanna Sri Irianty
PDF
1-6
Agung Prabowo, Ahmad Fadli, Komalasari Komalasari
PDF
1-6
Siti Rahmalia, Yelmida Azis, Ida Zahrina
PDF
1-5
Andhika Chandra, Shinta Elystia, Sri Rezeki Muria
PDF
1-8
Muhammad Taslim, Aryo Sasmita, Muhammad Reza
PDF
1-5

Teknik Mesin

Fadjrin Cahyani Sangadji La Ada, Asral Asral
PDF
1-5
Harry Rudi Saragih, Yogie Rinaldy G, Adhy Prayitno
PDF
1-6
Meitri Nelta, Awaludin Martin
PDF
1-5
Muhammad Iqbal, Yohanes Yohanes, Anita Susilawati
PDF
1-5
Yogi Wibowo Agusta, Awaludin Martin
PDF
1-5
Jon Aristo, Nazaruddin Nazaruddin, Dedi Rosa Putra Cupu
PDF
1-5
Gusriady Syahputra, Nazaruddin Nazaruddin, Herisiswanto Herisiswanto
PDF
1-6
Moh. Arief Indra Permana, Awaludin Martin
PDF
1-5
Ahmad Hasnul Fajri Arsyah, Romy Romy, Iwan Kurniawan
PDF
1-4
Binsar Martua Parulian Manurung, Romy Romy, Awaludin Martin
PDF
1-6
Nur Indah Rivai, Awaludin Martin
PDF
1-3
Fadilla Augusli Irwanda, Awaludin Martin
PDF
1-5
Teddi Febriardi Mulia, Romy Romy, Yohanes Yohanes
PDF
1-5
Samuel Siregar, Romy Romy, Awaludin Martin
PDF
1-4
Atikah Purwantari, Romy Romy, Iwan Kurniawan
PDF
1-5
Yefrizal Yefrizal, Nazaruddin Nazaruddin, Dedi Rosa Putra Cupu
PDF
1-6
Mikha Febryaan Tambunan, Herisiswanto Herisiswanto, Nazaruddin Nazaruddin
PDF
1-9
Aldi Ansyah Kurniawan Lubis, Awaludin Martin
PDF
1-4
Seprinaldo Seprinaldo, Iwan Kurniawan
PDF
1-4
Alvi Syahri, Syafri Syafri
PDF
1-8
Clinton Naibaho, Awaludin Martin
PDF
1-7
Muhammad Nur Ahmad H, Awaludin Martin
PDF
1-6
Dian Putra Satria, Romy Romy
PDF
1-6
Aris Freddy, Romy Romy
PDF
1-6
Samsul Bahri Sihotang, Dodi Sofyan Arief, M. Dalil
PDF
1-5
Halal Putra Purba, Romy Romy, Yohanes Yohanes
PDF
1-5
Hendinto Simanihuruk, Romy Romy, Yohanes Yohanes
PDF
1-5
Anjananda Vitodi, Dodi Sofyan Arief, M. Dalil
PDF
1-5
Yudi Saputra, Nazaruddin Nazaruddin, Syafri Syafri
PDF
1-8
Rudiansyah Rudiansyah, Yohanes Yohanes, Anita Susilawati
PDF
1-9
Toni Hendrike, Asral Asral
PDF
1-7
Mhd Irvan Irwana, Dodi Sofyan Arief, M. Dalil
PDF
1-6

Teknik Elektro

Wahyu Zarniadi, Edy Ervianto
PDF
1-6
Fahroli Yaser, Azriyenni Azhari Zakri
PDF
1-9
Eko Prasetio, Yusnita Rahayu
PDF
1-7
Rani Sulistiani, Nurhalim Nurhalim
PDF
1-10
Septyo Adi Pratama, Yusnita Rahayu, Adit Kurniawan
PDF
1-7
Febriko Fautama, Budhi Anto
PDF
1-8
Syafitri Syafitri, Rahyul Amri
PDF
1-8
Kurniawan Kurniawan, Feri Candra
PDF
1-9
Nurhadi Akbar, Feri Candra
PDF
1-4
Rio Wira Putra, Yusnita Rahayu
PDF
1-9
M. Feri Saputra, Yusnita Rahayu
PDF
1-5
Novri Andrean, Fri Murdiya
PDF
1-8
Nurul Whusto, Edy Ervianto, Noveri Lysbetti Marpaung
PDF
1-3
Marsaulina Marpaung, Edy Ervianto, Noveri Lysbetti Marpaung
PDF
1-5
Dasril Dasril, Suwitno Suwitno, Noveri Lysbetti Marpaung
PDF
1-4
Arum Palaka, Suwitno Suwitno, Noveri Lysbetti Marpaung
PDF
1-3
Fadhli Kabir, Yusnita Rahayu
PDF
1-9
Andika Prinanda, Linna Oktaviana Sari
PDF
1-5
Muhammad Septian Dwi Cahyo, Azriyenni Azhari Zakri
PDF
1-5
Riki Desrianto, Linna Oktaviana Sari, Ery Safrianti
PDF
1-9
Yolla Yaumil Rizki, Edy Ervianto
PDF
1-8
Maryani Aritonang, Antonius Rajagukguk
PDF
1-11
Johanes Firdaus, Yusnita Rahayu
PDF
1-10
Riski Febriyursandi, Azriyenni Azhari Zakri, Amir Hamzah
PDF
1-8
Dicky Novriandi, Azriyenni Azhari Zakri, Edy Ervianto
PDF
1-9
Ahmad Romadan, Linna Oktaviana Sari, Ery Safrianti
PDF
1-6
Oky Kurniawan, Fri Murdiya
PDF
1-6
Kelvin Rainey Salim, Linna Oktaviana Sari
PDF
1-6
Siti Komariah, Feri Candra
PDF
1-10
Sri Ayuni, Linna Oktaviana Sari
PDF
1-6
Noprizal Noprizal, Feri Candra
PDF
1-5
Agusnadi Agusnadi, Amir Hamzah
PDF
1-5
Fitriani Saputri, Linna Oktaviana Sari, Ery Safrianti
PDF
1-7
Haziq Hazman, Linna Oktaviana Sari
PDF
1-7
Ryant Pratama, Linna Oktaviana Sari
PDF
1-8
Hakim Ata Attaturk, Linna Oktaviana Sari
PDF
1-8
Marwa Miri Al-Haque, Linna Oktaviana Sari
PDF
1-6
Linwan Abadi Harefa, Feranita Feranita, Edy Ervianto
PDF
1-6
Amirul Latief Azzmi, Edy Ervianto, Noveri Lysbetti Marpaung
PDF
1-5
Ulil Albab, Dian Yayan Sukma
PDF
1-6
Muhamad Angga Irawan, Edy Ervianto
PDF
1-6
Fitra Yamita, Salhazan Nasution
PDF
1-9
Dwi Prima Putri Utami, Antonius Rajagukguk
PDF
1-5
Tulus Rahayu, Ery Syafrianti, Linna Oktaviana Sari
PDF
1-4
Fiki Sanora, Noveri Lysbetti Marpaung
PDF
1-3
Roby Esta Sunara, Feri Candra
PDF
1-12